Nowy prezes PFRON…

Rzeczpospolita , autor: Pap , oprac.: GR

sie 21, 2007

Prezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został dotychczasowy wiceprezes do spraw finansowych Marian Leszczyński. 61-letni Leszczyński (w PFRON od lat 90.) jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Zanim podjął pracę w Funduszu, pracował na politechnikach Wrocławskiej i Białostockiej, w Przedsiębiorstwie Wdrażania Innowacji Techniczno–Organizacyjnych, a w latach 1994 – 1998 był dyrektorem generalnym Krajowej Izby Gospodarczo-Reha-bilitacyjnej