Letnia szkoła misarn…

ŻYCIE WARSZAWY , autor: Krzysztof Mika , oprac.: GR

sie 21, 2007

Tajemniczo brzmiące słowo MISARN oznacza młodych sprawnych intelektualnie, chcących żyć aktywnie i pracować, ale ruchowo, niepełnosprawnych.

Misarn to również słowo klucz projektu Rozwój Umiejętności Życiowych Młodych Intelektualnie

Sprawnych", realizowanego w oparciu o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu EQUAL. Kluczowym elementem programu są właśnie letnie warsztaty edukacyjno-integracyjne, organizowane w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Jednym z podstawowych celów programu jest aktywizacja życiowa i zawodowa młodych niepełnosprawnych ruchowo. Myliłby się ten, który uważa, że przedsięwzięcie sprowadza się do kolejnego cyklu szkoleń i treningów. Myliłby się również ten, który sądzi, że dużo czasu poświęcane jest problemom poszukiwania pracy – paradoksalnie o tym prawie wcale. Wychodzi się z założenia, że młody człowiek, jeśli ma motywację, poczucie własnej sprawności i możliwości, poradzi sobie świetnie z jej znalezieniem. Młodzi ludzie muszą odsiedzieć swoje, zdobywając wiedzę z zakresu podstawowych umiejętności obywatelskich.

Więcej Życie Warszawy.