Promocja innej organizacji nie jest kosztem podatkowym…

Rzeczpospolita , autor: . Kpi , oprac.: GR

sie 21, 2007

Polskie banki, które wpłacają pieniądze do Międzynarodowej Organizacji Płatniczej, nie zaliczą poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów

Nie zmieni tego fakt, że środki te trafiają na fundusz promocyjny znaku VISA.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 17 sierpnia 2007 r. Sprawa była konsekwencją skargi na niekorzystną interpretację Izby Skarbowej w Warszawie. Bank, który wystąpił z pytaniem jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Płatniczej i wpłaca do niej coroczne składki. Nie są one kosztem ze względu na art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy o CIT, bo zabrania on zaliczać do nich składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa.

Nie są to jednak jedyne wpłaty banków na rzecz tej organizacji. Kilkanaście zawarło z nią porozumienie, na mocy którego utworzono fundusz marketingowy. Środki z tego funduszu mają służyć do promowania MOP. Polskie banki są tym zainteresowane, ponieważ zamieszczają znak VISA na wydawanych kartach. Uważały więc, że te wydatki są dla nich kosztem. Izba Skarbowa nie zgodziła się z taką wykładnią. Uznała, że w istocie jest to dodatkowa składka. Bank złożył więc skargę do WSA.

– Dzięki tym wydatkom zwiększają się przychody z tytułu opłat i prowizji związanych ze stosowaniem kart. Celem funduszu jest promowanie; znaku towarowego VISA. Należy go więc potraktować jako wspólne przedsięwzięcie marketingowe – argumentował Krzysztof Wiśniewski, pełnomocnik podatnika. WSA nie podzielił tego stanowiska i oddalił skargę.

Więcej Rzeczpospolita.