Pieniądze na rehabilitację…

EXPRESS ILUSTROWANY , autor: . Msm , oprac.: GR

sie 21, 2007

Ponad 3 mln zł otrzymał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i sprzętu.

– Dzięki tym pieniądzom do końca roku na turnusy będzie mogło wyjechać dodatkowe 1500 osób, a około tysiąca otrzyma dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – mówi Jolanta Piotrowska, zastępca dyrektora łódzkiego MOPS.

W pierwszej kolejności dopłaty do wczasów i na sprzęt mają otrzymać te osoby, które w ubiegłym roku bezskutecznie składały wnioski o wsparcie.