Nie każdą premię wlicza się do zasiłku chorobowego…

Rzeczpospolita , autor: . Mrz , oprac.: GR

sie 22, 2007

Pracownik na zwolnieniu chorobowym ma prawo do zasiłku obliczanego od wysokości jego dotychczasowego wynagrodzenia

Wlicza się do niego także premię regulaminową, pod warunkiem że nie jest zawieszana ani zmniejszana w czasie choroby.

Anna L. pod koniec 2004 r. wróciła do pracy w Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia po ośmiu miesiącach zwolnienia chorobowego spowodowanego wypadkiem przy pracy. Zaraz potem dostała z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pismo z żądaniem zwrotu prawie 17 tys. zł nadpłaconego w tym czasie zasiłku chorobowego. Zakład, obliczając wysokość tego świadczenia, wziął pod uwagę premię, której została ona pozbawiona wskutek decyzji wojewody (uznał on, że nie przysługuje pracownicy za czas choroby). Później ZUS stwierdził jednak, że mimo to nie powinien premii wliczać do zasiłku, zażądał więc od Anny L. zwrotu zawyżonej sumy wypłaty.

Sąd Najwyższy, który zajął się tą sprawą 18 kwietnia tego roku w wyniku skargi kasacyjnej Centrum, odwołał się do podstawowych zasad obliczania zasiłku wypłacanego w czasie choroby pracownika.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa do lutego 2005 r. brano pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za ostatnie sześć miesięcy przed wypadkiem (obecnie 12 miesięcy pracy).

Przepisy zapobiegają w ten sposób podwójnej wypłacie pieniędzy za ten sam okres – raz jako wynagrodzenie za pracę, drugi raz jako zasiłek chorobowy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 tej ustawy przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują zmniejszania ich w okresie wypłaty zasiłku. Nie ma przy tym znaczenia, czy zostały one faktycznie wypłacone. SN zbadał regulamin wypłaty premii, jaki obowiązywał w CMOZ, i stwierdził przy tym, że nie przewidywał on zmniejszenia jej lub zawieszenia w czasie choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy. Na podstawie wspomnianego art. 41 premia nie mogła więc zostać wliczona do podstawy wymiaru zasiłku.

Więcej Rzeczpospolita.