Wypadek uznany po czasie komplikuje rozliczenia z zus…

Rzeczpospolita , autor: Paweł Weresiński , oprac.: GR

sie 22, 2007

Jeśli po pewnym czasie od nieszczęśliwego zdarzenia uznasz je za wypadek przy pracy, musisz zrobić korektę dokumentów ubezpieczeniowych

Osoba, która uległa wypadkowi przy pracy, nie dostanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego dopóty, dopóki postępowanie nie potwierdzi, że niezdolność do pracy nastąpiła wskutek takiego wypadku. Do tego czasu przysługuje jej wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy lub zasiłek chorobowy. Po uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy jest konieczna korekta dokumentów ubezpieczeniowych. Korekta dotyczy przede wszystkim kodu świadczenia. Niezależnie od tego trzeba wyrównać zasiłek. Ten z ubezpieczenia chorobowego wynosi bowiem standardowo 80 proc, a z wypadkowego 100 proc. wynagrodzenia.

i. Korekta za kilka miesięcy w dużej firmie

Firma ma ponad stuosobową załogę. Pan Jan jej długoletni pracownik, uległ 12 maja br. wypadkowi w pracy i pozostawał na zwolnieniu lekarskim do końca lipca. Badanie zdarzenia trwało do sierpnia i zakończyło się ustaleniem, że był to wypadek. W międzyczasie zakład wypłacił poszkodowanemu wynagrodzenie 7. art. 92 kodeksu pracy za okres do 13 czerwca, a następnie zasiłek chorobowy za okres od 14 czerwca do 31 lipca. Sporządził następująco raporty rozliczeniowe:

1) za maj

h ZUS RSA z kodem tytułu 011000 oraz z kodem świadczenia 331 (wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby finansowane ze środków pracodawcy) za okres 12.05 – 31.05, wykazując kwotę i liczbę dni, h ZUS RCA z kodem 0110 o o, gdzie rozliczył składki od przychodu ze stosunku pracy, jaki pan Jan uzyskał w maju, a w podstawie wymiaru składki zdrowotnej uwzględnił wypłacone mu wynagrodzenie chorobowe;

2) za czerwiec

 ZUS RSA z kodem tytułu 0110 o o, wpisując:

– w jednym bloku kod 331 (wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby finansowane ze środków pracodawcy) za okres od 1.06 do 13.06, liczbę dni i kwotę,

– w drugim bloku kod 313 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego) za okres od 14.06 do 30.06, liczbę dni i kwotę,

: i ZUS RCA, gdzie od wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wykazał składkę zdrowotną;

3) za lipiec – ZUS RSA z kodem tytułu 0110 o o oraz z kodem 313 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego) za okres od 01.07 do 31.07, liczbę dni i kwotę.

W sierpniu wypłaci wyrównanie do 100 proc. zasiłku wypadkowego, a więc będzie musiał wykazać kwotę dopłaty z tego tytułu w raporcie ZUS RSA za sierpień z kodem 0110 o o oraz z kodem świadczenia 318 (wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego) od 12.05 do 3107, liczbę dni i kwotę. Wypłacone w poprzednich miesiącach pracownikowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy i zasiłek chorobowy należy zaklasyfikować jako zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego i rozliczyć w ciężar składek. W związku z tym powinien złożyć w trybie korekty następujące raporty:

1) za maj

a ZUS RSA z kodem 0110 o o oraz z kodem świadczenia 314 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego), powtarzając kwotę i okres wykazany w raporcie pierwszo razowym,

m ZUS RCA, gdzie koryguje podstawę wymiaru składki zdrowotnej, gdyż w podstawie tej zostało uwzględnione wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy;

2) za czerwiec

ZUS RSA z kodem 0110 o o oraz z kodem świadczenia 314 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego) za okres od 1.06 do 30.06; liczbę dni i kwotę (sumę kwot z pierwszorazowego raportu z kodem 331 i 313), ZUS RCA z kodem 0110 o o, zerową" podstawą wymiaru i składką, wycofujący podstawę wymiaru i składkę na ubezpieczenie zdrowotne;

3) za lipiec – raport ZUS RSA z kodem 0110 o o oraz z kodem świadczenia 314 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego), gdzie powtarza okres i kwotę z raportu pierwszorazowego z ko-dem3i3.

Obowiązuje przy tym zasada, że raport z wyższym numerem identyfikatora (np. 02) przykryje" wszystkie raporty świadczeniowe z niższym numerem identyfikatora (np. 01). Dlatego w rym wypadku pozostaną tylko dane z raportu świadczeniowego z kodem świadczenia 3 i 4.

Więcej Rzeczpospolita.