Błędne opodatkowanie nie wyklucza odliczenia…

Rzeczpospolita , autor: Rzeczpospolita (2007-08-22) , oprac.: GR

sie 22, 2007

Firma, która kupiła licencję I zapłaciła VAT, mogła go odliczyć. Nie zmienia tego fakt, że transakcja nie powinna być opodatkowana, a VAT bez potrzeby naliczył sprzedawca

Orzekł tak wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie spółki akcyjnej Żabka Polska w Poznaniu. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej odmówił jej prawa do odliczenia VAT wynikającego z faktury potwierdzającej nabycie licencji. Stwierdził, że zgodnie z art. 19 ust. 1 starej ustawy o VAT oraz § 50 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów z 22 grudnia 1999 r. (obowiązującego w chwili wydawania decyzji) odliczenie ma charakter warunkowy. Dopuszczalne jest tylko, gdy przedmiotem transakcji j est towar lub usługa. Licencja nie należy do żadnej z tych grup, więc nie podlega VAT. Jeśli nawet został naliczony i odprowadzony przez sprzedawcę (tak jak w tym wypadku), nabywca nie może go sobie odliczyć.

– Rozumowania tego nie zmienia wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że jeśli jedna strona transakcji zapłaciła podatek, to druga powinna móc go odliczyć. Dotyczy on bowiem tylko towarów i usług, a nie licencji – wy-jaśniał swoje stanowisko dyrektor izby skarbowej.

Zdaniem spółki orzeczenie TK przesądza właśnie o nieważności decyzji wydanej w jej sprawie. Spór trafił więc do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ten jednak przyznał rację organom skarbowym.

– Paragraf 50 rozporządzenia ministra finansów z 1999 r. został uznany za sprzeczny z konstytucją, tylko jeśli w grę wchodzi towar lub usługa, od których został zapłacony VAT należny. Trybunał nie objął nim wszystkich transakcji, w tym sprzedaży praw do licencji – orzekł WSA.

Od tego wyroku spółka złożyła kasację. Wykazywała w niej, że w obrocie prawnym funkcjonują decyzje mogące być przesłanką skazania osoby odpowiedzialnej w Polskiej Żabce za rozliczenia podatkowe. Wynika z nich bowiem, że doszło do uszczupleń należności wobec fiskusa. Tymczasem TK zwracał w swoim wyroku uwagę na niedopuszczalność takiej sytuacji, jeżeli VAT od danej transakcji został odprowadzony.

– Tak właśnie było w tej sprawie, a stanowisko organów skarbowych, które próbują odnosić wyrok Trybunału tylko do niektórych zdarzeń gospodarczych, jest nieuzasadnione – mówił na rozprawie pełnomocnik spółki radca prawny Tadeusz Młochowski.

NSA zgodził się z tymi argumentami, uchylił wyrok niższej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Uznał, że WSA niewłaściwie zinterpretował orzeczenie TK i niesłusznie przyjął, że ma on zastosowanie tylko do towarów i usług. Konstrukcja podatku od towarów i usług zakłada bowiem, że jeśli podatnik nabywa towar lub usługę (ale w szerokim rozumieniu) i płaci VAT, to ma prawo go odliczyć.

Więcej Rzeczpospolita.