Gwarantowany zasiłek pogrzebowy…

Rzeczpospolita , autor: Zal , oprac.: GR

sie 22, 2007

Zasiłek pogrzebowy będzie wypłacany po śmierci każdej osoby pobierającej rentę socjalną

Zmiana ustawy o rencie socjalnej z 27 czerwca 2003 r., którą ponownie zajmie się Sejm na zaczynającym się dziś posiedzeniu, wprowadza uprawnienie do zasiłku pogrzebowego w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną, jeżeli nie przysługuje on z innego tytułu.

Dzięki temu osoby pobierające rentę socjalną uzyskają prawo do swoistego zabezpieczenia społecznego na takich zasadach jak osoby objęte systemem ubezpieczenia społecznego.

Teraz zdarza się bowiem, że koszty ich pochówku spadają na dalszą rodzinę, sąsiadów czy samorząd lokalny, a nie zawsze j est to pochówek godny. Szacuje się, że co roku umiera ok. 4 – 5 tys. osób) pobierających rentę socjalną. Po śmierci ok. 100 z nich nikt nie dostaje zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek ten wypłacany będzie osobom pokrywającym kaszty pogrzebu na zasadach zawartych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej Rzeczpospolita.