Zatrudniam niepełnosprawnego

PULS BIZNESU , autor: . Dcz , oprac.: GR

sie 24, 2007

Udany finał kampanii informacyjnej dla pracodawców "Zatrudnij niepełnosprawnego".

Polska ma jeden z najniższych w Europie wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych. Ponad 80 proc. z nich utrzymuje się ze świadczeń socjalnych.

Stąd pomysł na właśnie zakończoną I Społeczną Ogólnopolską Kampanię "Zatrudnij Niepełnosprawnego". Jej organizatorami były akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz Business Centre Club. "Puls Biznesu" objął nad akcją patronat medialny.

Podczas kampanii ponad 1000 przedsiębiorców dowiedziało się, jakie zniżki im przysługują, gdy dadzą pracę inwalidom i w ogóle jak mają zabrać się do ich zatrudniania.

Choć za wcześnie mówić o wynikach kampanii, to jednak zauważyliśmy duży wzrost zainteresowania firm zatrudnianiem niepełnosprawnych twierdzi Marian Leszczyński, prezes PFRON.

O dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych ubiegać się mogą ci pracodawcy, którzy mają minimum 25 pracowników, z czego co najmniej 6 proc. to osoby niepełnosprawne, a także ci, którzy zatrudniają mniej niż 25 pracowników, ale prowadzą zakład pracy chronionej.

Dofinansowanie to 130 proc. najniższego wynagrodzenia, gdy zatrudniony ma znaczny stopień niepełnosprawności, 110 proc najniższego wynagrodzenia, gdy ma umiarkowany stopień niepełnosprawności, 50 proc. najniższego wynagrodzenia, gdy ma lekki stopień niepełnosprawności.

…. Więcej Puls Biznesu