Trener pracy…

KURIER SZCZECIŃSKI , autor: Ryszard Burzykowski , oprac.: GR

sie 24, 2007

WSZECHSTRONNĄ pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom niepełnosprawnym ma zapewnić nowy program "Trener pracy" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program wszedł w życie 7 sierpnia i wprowadza nową funkcję – trenera pracy, którym będzie osoba posiadająca specjalistyczne przygotowanie do świadczenia usług wspierających osobę niepełnosprawną w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia oraz do udzielania porad pracodawcy w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej.

– Niska aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych stanowi poważny problem społeczny i ekonomiczny – mówi Tomasz Ambroziak, dyrektor oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie.

– Program pilotażowy Trener pracy

– zatrudnianie wspomagane osób niepełnosprawnych zakłada zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osoby niepełnosprawnej wymagającej podczas wykonywania pracy pomocy innych osób. Beneficjentami tej formy zatrudnienia są osoby, które ze względu na rodzaj oraz stopień niepełnosprawności mają trudności w znalezieniu pracy i pozostają bierne zawodowo.

Do zadań trenera pracy należy między innymi:

– przygotowanie na podstawie rozpoznanych możliwości, kwalifikacji, zainteresowań i preferencji zawodowych indywidualnego planu wsparcia i pomocy, zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej,

– wyszukanie potencjalnego pracodawcy, wybranie wspólnie z nim stanowiska pracy odpowiedniego do możliwości i kwalifikacji osoby niepełnosprawnej, określenie wymiaru

czasu pracy osoby niepełnosprawnej oraz czynności, które wejdą w zakres jej obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy,

– przygotowanie pracodawcy i współpracowników do współdziałania z pracownikiem niepełnosprawnym oraz pomoc w ułożeniu harmonijnych stosunków pracowniczych,

… Więcej Kurier Szczeciński