Nadpłaconą pensję korygujemy, gdy zatrudniony odda nadwyżkę…

Rzeczpospolita , autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

sie 24, 2007

Nadpłacone pracownikowi wynagrodzenie możesz skorygować w dokumentach ubezpieczeniowych dopiero wtedy, gdy zwróci on nadwyżkę

W imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA, składanym za pracownika, firma wykazuje cały przychód, jaki mu wypłaciła od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego. Zdarza się, że księgowa się pomyli i wypłaci lub przekaże komuś na konto wyższą pensję, niż się należy. Albo też błędnie prześle dwa razy w miesiącu zarobki jednej osobie.

NAJPIERW ZWROT, POTEM POPRAWKI

Zbyt wysokie wynagrodzenie pracodawca też musi ująć w raporcie ZUS RCA zatrudnionego za miesiąc, kiedy mu je wypłacił lub postawił do jego dyspozycji (przelał na jego rachunek bankowy). Nadpłata także stanowi bowiem przychód, od którego potrącamy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Po odkryciu pomyłki szef nie może skorygować dokumentów rozliczeniowych dopóty, dopóki podwładny nie odda mu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia. Podkreślam, że nadpłacone pieniądze są przychodem ze stosunku pracy i dopiero z chwilą jego zwrotu przekształcają się w świadczenie nienależne.

Przykład 1

Pani Ala jest księgową w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustalając wynagrodzenie w sierpniu (płatne do ostatniego dnia miesiąca), pomyliła się i jednemu z pracowników zamiast 2000 zl, dala dwa razy tyle. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę podatkową również obliczyła od 4000 zł brutto.

Dla prawidłowego opłacania składek jest zatem istotne ustalenie daty powstania przychodu oraz daty, od kiedy nastąpiła zmiana kwalifikacji wypłaty z przychodu z tytułu stosunku pracy na świadczenie nienależne.

WEDŁUG PRZEPISÓW PIT

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych kwestię rozliczania świadczeń nienależnych reguluje w art. 26 ust. 1 pkt 4 i art. 4ib. Zgodnie z pierwszym artykułem podstawę wymiaru podatku stanowi dochód po odliczeniu zwróconych w roku podatkowym nienależnie pobranych przez pracownika świadczeń, które uprzednio zwiększyły jego dochód podlegający opodatkowaniu. Pod warunkiem, oczywiście, że płatnik wcześniej nie potrącił nadpłaty. Przepis ten stosujemy zatem, gdy zatrudniony oddał nienależne, a pracodawca nie odliczył ich uprzednio od przychodu podwładnego.

… Więcej Rzeczpospolita