Naprawienie szkody nie jest opodatkowane…

Rzeczpospolita , autor: . Kpt , oprac.: GR

sie 24, 2007

Naprawienie szkody nie jest opodatkowane

Lokator, który otrzymuje od spółdzielni odszkodowanie za zniszczenia spowodowane przez awarię wodociągu, nie musi płacić podatku dochodowego

Tak postanowiła Izba Skarbowa w Gdańsku w decyzji z 8 sierpnia 2007 r. (nr BI/4117-0044/07). Tym samym zmieniła wcześniejszą, niekorzystną dla podatnika, interpretację.

7, pytaniem wystąpił lokator, którego mieszkanie w 2006 r. zostało zalane. Przyczyną była awaria instalacji wodociągowej. Rzeczoznawca powołany przez spółdzielnię mieszkaniową wycenił zniszczenia na 3131 zł. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło podatnikowi jednak tylko 1000 zl, bo tyle wynosiła górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. Pozostałą część (2131 zl) tytułem odszkodowania wypłaciła spółdzielnia mieszkaniowa. Po zakończeniu roku podatkowego wystawiła ona lokatorowi PIT-8C. Wykazała w nim wypłacone odszkodowanie jako podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł.

Według podatnika zaś jest ono zwrotem faktycznych wydatków na zakup materiałów budowlanych oraz usług związanych z remontem mieszkania. Nie powinno więc być opodatkowane.

Urząd Skarbowy w Słupsku nie zgodził się z tym stanowiskiem. Uznał, że kwota 3131 zl powinna być wykazana w zeznaniu podatkowym składanym za 2006 r. w pozycji inne źródła".

Zainteresowany złożył zażalenie na tę interpretację do Izby Skarbowej. Ta ją uchyliła i uznała, że sporna kwota jest zwolniona od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. W myśl tego przepisu wolne od podatku są, z pewnymi odstępstwami, otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

… Więcej Rzeczpospolita