Praktykanci powinni mieć upoważnienia…

Rzeczpospolita , autor: Michał Kosiarski , oprac.: GR

sie 24, 2007

Stażyści w urzędach skarbowych mający dostęp do informacji o podatnikach muszą mieć specjalne pisemne upoważnienia

Tak uważa Michał Serzycki, generalny inspektor ochrony danych osobowych (GIODO), i żąda wyjaśnień od resortu finansów. Ministerstwo sprawdza, czy nieprawidłowości mają miejsce i jaka jes tich skala. To reakcja na publikacje Rz.

W kilku tekstach na przełomie lipca i sierpnia pisaliśmy, że studenci i bezrobotni oddelegowani na praktyki, a także stażyści zajmują się w administracji skarbowej wprowadzaniem danych z PIT do systemu Poltax. Niestety, nikt nie sprawdza nawet, czy są to osoby niekarane. To kpiny z tajemnicy skarbowej. Sąsiad ma szansę poznać dochody i stan majątkowy osoby mieszkającej za ścianą. Tymczasem dane o dochodach podatników to cenne informacje nie tylko np. dla Wywiadowni gospodarczych, ale i dla przestępców. Praktykanci pracowali także w samym ministerstwie.

Inspektor interweniuje

Michał Serzycki prosi więc minister finansów Zytę Gilowską o wyjaśnienie tej sprawy. Przypomina, że zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) każda osoba wykonująca operacje na danych osobowych musi się legitymować pisemnym upoważnieniem wydanym przez administratora danych.

– Upoważnienie to powinno w sposób niebudzący wątpliwości wskazywać osobę uprawnioną do przetwarzania danych oraz precyzyjnie wyznaczać zakres tego uprawnienia – podkreśla Serzycki. Wymóg posiadania upoważnienia dotyczy nie tylko pracowników, ale również np. wolontariuszy i praktykantów.

Aclrninistrator danych musi również prowadzić ewidencję osób upoważnionych. Podaje się w niej m.in., kiedy nadano uprawnienia i ewentualnie termin, do kiedy obowiązują, zakres upoważnienia do przetwarzania danych, a także identyfikator tej osoby, jeśli dane przetwarza się elektronicznie. Tak przewiduje art. 39 ustawy. Ewidencja taka powinna mieć formę pisemną. Art. 39 ust 2 ustawy przewiduje również, że osoby posiadające upoważnienia do przetwarzania danych mają obowiązek zachować je w tajemnicy. Nie mogą też ujawniać sposobów zabezpieczania danych.

… Więcej Rzeczpospolita