Łatwiej o emerytury za pracę przy tablicy…

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

sie 24, 2007

Sejm przyjął korzystne dla nauczycieli zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Nie będą musieli rezygnować z pracy, by uzyskać prawo do tego świadczenia

Chodzi o nauczycieli, którzy mają 30-letni staż pracy, z czego minimum 20 lat przy tablicy (pięć lat mniej, gdy pracowali w szkołach specjalnych).

Pedagodzy, którzy zrezygnowali już z pracy, bo zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami tylko pod takim warunkiem nabywali prawo do emerytury, będą mogli starać się o powrót do szkoły. Wniosek do dyrektora placówki o przywrócenie na dotychczasowe stanowisko muszą jednak złożyć w ciągu 14 dni od wejścia ustawy w życie. Powrót będzie możliwy tylko tam, gdzie ciągle są wolne miejsca. Oznacza to, że w szkole musi być do wykorzystania jeszcze minimum pół etatu.

Przyjęta wczoraj przez Sejm nowelizacja Karty nauczyciela powędruje teraz do podpisu prezydenta. Nowe przepisy wejdą w życie w dniu publikacji w Dzienniku Ustaw. Środowisko nauczycieli liczy, że nastąpi to jeszcze przed końcem sierpnia, gdyż później wszelkie zmiany kadrowe w szkołach będą bardzo utrudnione, bo rok szkolny już się zacznie.

… Więcej Rzeczpospolita