Jakie prawa ma pracownik korzystający z urlopu macierzyńskiego…

Gazeta Prawna , autor: Monika Bugaj-Wojciechowska , oprac.: GR

sie 24, 2007

Urlop macierzyński, po spełnieniu określonych warunków, można skrócić albo przesunąć W czasie korzystania z niego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński, a jego stosunek pracy podlega szczególnej ochronie.

Czy można skrócić urlop macierzyński

Jestem zatrudniona, tak jak mój mąż, na podstawie umowy o pracę. Urodziłam drugie dziecko i obecnie korzystam od dnia porodu z urlopu macierzyńskiego. Zależy mi na szybkim powrocie do pracy i dlatego chcę skrócić urlop macierzyński. Czy mam do tego prawo 

TAK  Pracownica może zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni tego urlopu. W takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. W analizowanej sytuacji pani mąż miałby prawo do sześciu tygodni urlopu (przy drugim i następnym porodzie przysługuje urlop w wymiarze 20 tygodni).

Urlop macierzyński może być udzielony tylko ojcu, który ma faktyczną możliwość sprawowania opieki nad dzieckiem – nie może on w tym czasie przebywać np. za granicą.

Aby wrócić do pracy po skorzystaniu z 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, będzie pani musiała najpóźniej na siedem dni przed przystąpieniem do pracy złożyć pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie wystawione przez pracodawcę pani męża, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego, wskazany przez męża we wniosku o jego udzielenie (musi on przypadać bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez panią).

Podstawa prawna

Art 180 par. 5 i 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94zpóżn. zm.).

Czy trzeba wykorzystać część urlopu przed porodem

Będę miała prawo do 18 tygodni urlopu macierzyńskiego, gdyż urodzę pierwsze dziecko. Z uwagi, że termin porodu wyznaczono za miesiąc, pracodawca za dwa tygodnie chce mnie wysłać na dwutygodniowy urlop macierzyński. Czy może tak zrobić

NIE Co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. Jednakże prawo do wykorzystania tych dwóch tygodni urlopu macierzyńskiego przed porodem zależy wyłącznie od pracownicy. Oznacza to, że pracodawca nie może nakazać wykorzystania części urlopu przed przewidywaną datą porodu.

… Więcej Gazeta Prawna