Telepraca na szczęście zdążyła…

PULS BIZNESU , autor: Lewiatan , oprac.: GR

sie 27, 2007

Sejm przyjął w piątek nowelizację kodeksu pracy w zakresie telepracy, znakomicie ułatwiającej godzenie życia zawodowego z prywatnym. Jest to rozwiązanie przede wszystkim dla kobiet z małymi dziećmi, ale też dla przedstawicieli niektórych wolnych zawodów oraz osób niepełnosprawnych. Firmy zyskują zaś na obniżeniu kosztów tworzenia miejsc pracy.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych

Lewiatan od samego początku aktywnie uczestniczyła w pracach nad tym projektem, zgłaszając wiele uwag, dzięki którym stosowanie telepracy będzie korzystne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Mamy nadzieję, że w Senacie prace nad ustawą się nie wydłużą i wejdzie ona w życie.

Ustawa dodaje w dziale drugim kodeksu pracy rozdział Ilb, określający m.in.: definicję telepracy i telepracownika, sposób wprowadzania telepracy, formy stawania się" telepracownikiem, zasady odstępowania od wykonywania pracy w formie telepracy, obowiązki pracodawcy i telepracownika, dodatkową umowę określającą wzajemne zobowiązania pracodawcy i telepracownika, ustawowe gwarancje dla telepracownika oraz wyłączenie niektórych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Więcej Puls Biznesu.