Poprawa na rynku pracy…

Gazeta Wyborcza , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

sie 27, 2007

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie z miesiąca na miesiąc spada.

Porównując statystyki ze stycznia br., gdzie liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych wynosiła 20535 osób, a w lipcu spadła do 16726 osób, to jest to spadek o 3809 osób. Natomiast stopa bezrobocia w porównaniu do stycznia br. uległa spadkowi o 1,0 punkt procentowy i wynosiła w czerwcu br. 4,6%.

Kraków dynamicznie się rozwija. Duża liczba nowych inwestycji, głównie z sektora nowych technologii i sektora świadczącego usługi w zakresie księgowości, finansów, operacji bankowych i logistyki, rosnący ruch turystyczny, jak również duże zainteresowanie inwestorów krakowskim rynkiem nieruchomości
znacznie wpłynęło na spadek stopy bezrobocia.

Kraków należy do tych miast, obok Warszawy, Poznania, Katowic i Trójmiasta, gdzie bezrobocie wynosi poniżej 5%.

W lipcu do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zgłoszono 2245 wolnych miejsc pracy. Wśród zgłoszonych ofert najwięcej wakatów odnotowano w takich zawodach, jak: murarz, zbrojarz, cieśla, sprzedawca, kasjer handlowy, pracownik biurowy, pracownik ochrony mienia i osób.

Więcej Gazeta Wyborcza – Kraków.