Przewodnik po formularzach pit…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

sie 27, 2007

Zarówno podatnicy, jak i płatnicy nie muszą już składać tak wielu deklaracji związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych, jak jeszcze rok temu. Spowodowały to obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. zmiany ustawy o PIT. Zlikwidowały one m.in. miesięczne deklaracje składane przez przedsiębiorców i osoby osiągające dochody z najmu. Od początku tego raku płatnicy nie muszą także przesyłać do urzędu miesięcznych deklaracji PIT-4, w których wykazywane były zaliczki od wynagrodzeń pracowników. Pojawiły się jednak nowe formularze roczne. Warto więc przyjrzeć się wszystkim drukom z oznaczeniem PIT, które obecnie należy składać do urzędu. W opisie nie uwzględniamy jedynie dobrze znanych wszystkim podatnikom zeznań rocznych (np. PIT-36, PIT-37 czy PIT-28), a także PIT-40. Formularze IFT omówimy wraz z deklaracjami CIT we czwartek.

PIT-2

Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Jest to informacja, którą pracownik składa pracodawcy. Umożliwia ona pomniejszanie odprowadzanych co miesiąc zaliczek na podatek od wynagrodzeń o 1/12 rocznej kwoty zmniejszającej podatek, wynikającej ze skali podatkowej (w 2007 r. jest to 47,71 zł). Formularz ten powinien być złożony pracodawcy przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Nie trzeba go jednak powtórnie wypełniać, jeśli stan faktyczny wynikający z druku złożonego w latach poprzednich się nie zmienił.

W formularzu tym pracownik informuje, że:

nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,

nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej lub najmu opodatkowanych na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o PIT,

nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pracodawca przestaje obniżać zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeśli pracownik powiadomił go o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia. Pracownik ma obowiązek poinformować o tym pracodawcę przed wypłatą wynagrodzenia za ten miesiąc, w którym zaszła ta zmiana (tak interpretacja Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z 22 marca 2004 r., PDI/415-18/2004).

Z pytań kierowanych do urzędów skarbowych wynika, że wątpliwości związane z PIT-2 mają spółki przejmujące inne spółki. Interpretacja Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 1 grudnia 2006 r. (1472/DPC/415-100/06/PK) potwierdza, że spółka przejmująca powinna uwzględnić PIT-2 złożone przez pracowników przejmowanemu pracodawcy. Podstawą prawną jest art. 93 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Więcej Rzeczpospolita.