Pensja z poślizgiem i nieopodatkowanymi odsetkami…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

sie 27, 2007

W cotygodniowym cyklu artykułów omawiamy zasady opodatkowania świadczeń pracowniczych. Dzisiaj o odsetkach za zaległe wynagrodzenie.

Pensja z poślizgiem i nieopodatkowanymi odsetkami

Pracownikowi, który dostaje z opóźnieniem wypłatę, należą się odsetki. Są one zwolnione z podatku

Nawet wtedy, gdy są wyższe od ustawowych.

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia w starym i z góry ustalonym terminie wynika z art. 85 § 1 i art. 86 § 1 kodeksu pracy. Ale opóźnienia w zapłacie pensji to chleb powszedni wielu przedsiębiorstw. Nie można jednak bezkarnie zalegać z wypłatą. Za zwlokę pracownikowi należą się odsetki nawet wtedy, gdy nie poniesie żadnej szkody, a pracodawca nie jest odpowiedzialny za spóźnienie. Wynika to z art. 481 § 1 kodeksu cywilnego, do którego odwołuje się art. 300 kodeksu pracy. Odsetki nalicza się w ustawowej wysokości (określonej przez Radę Ministrów w rozporządzeniu, obecnie 11,5 proc. w skali roku), chyba że wyższe przewiduje umowa o pracę (regulamin wynagradzania, układ zbiorowy pracy).

Jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 19 września 2002 r. (III PZP 18/02), przysługują one od wynagrodzenia brutto bez potrącenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Jednak w wyroku z 25 maja 2005 r. (I PK 241/04) SN stwierdził, że wierzytelność pracownika z tytułu wynagrodzenia wygasa w zakresie, w jakim pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Czyli odsetek można żądać tylko od pensji "netto". Więcej na ten temat pisaliśmy w DF z 1 czerwca br.

Nie tylko za wypłatę

Odsetki za spóźnione wynagrodzenie są zwolnione z podatku. Mówi o tym art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie mają też wątpliwości organy podatkowe (np. interpretacja Łódzkiego Urzędu Skarbowego z 16 lutego 2006 r., ŁUSII-2-415/45/05/AG).

Zwolnienie dotyczy też odsetek od innych świadczeń ze stosunku pracy, np.

z tytułu nieterminowej wypłaty tzw. trzynastki (Interpretacja Urzędu Skarbowego w Skarżysku Ka mierniej z 14 lipca 2005 r., DP/415-16/05),

od zaległego wynagrodzenia za wykonanie w ramach stosunku pracy projektu wynalazczego (Interpretacja Urzędu Skarbowego w Koninie z 24 lutego 2004 r, PD/415-6/04),

od nieterminowych wypłat diet za podróż służbową poza granicami kraju (interpretacja Urzędu Skarbowego w Zabrzu z 5 marca 2004 r., USP-DV415/19/2004/l/LH).

Więcej Rzeczpospolita.