Coraz mniej bezrobotnych…

DZIENNIK ZACHODNI , autor: . Bh , oprac.: GR

sie 28, 2007

Lipiec był kolejnym miesiącem, w którym na terenie województwa śląskiego odnotowano spadek bezrobocia. W ostatnim dniu lipca w powiatowych urzędach pracy było zarejestrowanych 183 866 osób, czyli o grubo ponad 5 tys. mniej niż końcem czerwca. A stopa bezrobocia według danych Urzędu Statystycznego w Katowicach wyniosła 10,3 proc. Podobnie jednak jak w poprzednich miesiącach natężenie bezrobocia było bardzo zróżnicowane. Najniższe w Katowicach – niewiele ponad 4 proc. i czterokrotnie wyższe w Świętochłowicach. Wysokie bezrobocie rejestrowane utrzymuje się też w powiatach zawierciańskim i myszkowskim. Wśród bezrobotnych ponad 61 proc. stanowiły kobiety. I choć w tym roku bezrobocie wśród kobiet generalnie się zmniejszyło,to jednakich udział wśród ogółu zarejestrowanych w PUP zwiększył się, w porównaniu z lipcem 2006 r. o przeszło 2 proc. Sytuacja tej grupy osób jest, jak widać, wciąż trudna i nadal najwięcej pań bez pracy można spotkać w Żorach, Jastrzębiu Zdroju, a także w powiecie pszczyńskim. Na tych terenach stanowią one ponad 70 proc. wszystkich zarejestrowanych.

Tylko nieco ponad 11 proc. bezrobotnych było w lipcu uprawnionych do pobierania zasiłku. Wzrosła trochę liczba zarejestrowanych ze statusem absolwenta (osoby w okresie do 12 miesięcy od ukończenia szkoły), jednak generalnie absolwentów wśród bezrobotnych jest mniej, niż w minionych latach.

Największym problemem w województwie śląskim jest utrzymująca się wysoka liczba długotrwale bezrobotnych. Końcem lipca ten status miało aż 118 tys. osób czyli ponad 64 proc. wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych, ale np. w Siemianowicach SI. stanowili oni tylko" 52,9 proc. ogółu zarejestrowanych, a w Zabrzu czy Gliwicach ponad 70 proc.

Wzrasta też, niestety, liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Stanowią blisko jedną czwartą wszystkich zarejestrowanych, czyli o prawie 4,5 proc. więcej niż przed rokiem.

Jedna trzecia bezrobotnych nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych.

Te dane wskazują, że struktura śląskiego bezrobocia zmienia się niekorzystnie. Zbiorowość wszystkich

Większość ofert pracy kierowana jest do mężczyzn zarejestrowanych w śląskich powiatowych urzędach pracy jest coraz starsza, mniej wykwalifikowana i coraz większy odsetek osób trwa w stanie długotrwałego bezrobocia. Przeciwdziałanie temu zjawisku staje się więc głównym wyzwaniem dla służb zatrudnienia województwa. Pozytywne tendencje spadkowe dotyczą przede wszystkim ludzi młodych, poniżej 25 roku życia. W lipcu 2006 roku ich liczba w województwie śląskim wynosiła 51,3 tys., a obecnie spadła do 30,3 tys. osób.

Więcej Dziennik Zachodni.