Spółdzielcy czekają…

GŁOS WIELKOPOLSKI , autor: Katarzyna Chilińska , oprac.: GR

sie 28, 2007

Szansa zarobku dla osób niepełnosprawnych z powiatu

Są już przeszkoleni i przygotowani. Członkowie Spółdzielni Socjalnej UL" czekają teraz tylko na potrzebne fundusze i… oferty od pracodawców. Ponad dwa lata przygotowań i wreszcie dobiegają do mety. Spółdzielnia Socjalna UL" we Wrześni została już wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i może świadczyć bardzo szeroki wachlarz usług. Czeka tylko na przelew niezbędnych do ostatecznego rozruchu pieniędzy.

– Sprzątanie, prace porządkowe w ogrodzie, opieka nad dziećmi i osobami starszymi, zastępstwo na czas urlopu w biurze, catering i gastronomia, prace malarsko-instalacyj-ne – Małgorzata Krantz, członek zarządu, wymienia tylko część ofert jakie przygotowało 24 członków spółdzielni w ofercie dla przyszłych pracodawców.

W zanadrzu mają również pogotowie krawieckie i osobę.

Spółdzielcy na pikniku integracyjnym w Czeszewie w 2006 rok która… wyplata szczotki czy pędzle. Oprócz tego jest jeszcze kilku niepełnosprawnych, którzy czekają na pracę chałupniczą. Wszyscy mają drugą lub trzecia grupę inwalidzką. Część z tych osób nie otrzymuje żadnych świadczeń, lub jest zarejestrowana w urzędzie pracy.

– Kiedy tylko otrzymamy pieniądze – być może na przełomie sierpnia i września, to będziemy musieli dotrzeć do firm, pracodawców, którzy zechcą skorzystać z naszych usług – mówi Małgorzata Krantz.

Wiadomo, że z założenia spółdzielnia ma działać non -profit, ale jednocześnie musi zadbać o własne utrzymanie. Jak wylicza Roman Grzybowski, inny członek zarządu – do tej pory projekt został dofinansowany pomocą publiczną de minimis" ze strony państwa. Ponad H2 tys. zł zostanie przeznaczonych m.in. na adaptację i wyposażenie po byłej kotłowni, która mieści się w budynku warsztatów szkolnych w sąsiedztwie PCPR-u oraz na dofinansowanie pensji spółdzielców.

Więcej Głos Wielkopolski.