To nie tylko sprzedaż przez telefon…

NOWA TRYBUNA , autor: Joanna Jakubowska , oprac.: GR

sie 28, 2007

Nowe przepisy umożliwią wybór pracy na odległość już przy podpisywaniu umowy o zatrudnieniu.

W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu zmian w noweli kodeksu pracy, dotyczących telepracy.

Telepracą może być każdy rodzaj pracy umysłowej, wykonywany poza tradycyjnym miejscem zatrudnienia Jej wyniki dostarczane są za pomocą techniki informatycznej. Telepracę często mylnie zawęża się do telemarketingu, informacji telefonicznej bądź akwizycji. Tymczasem w formie telepracy można podjąć każdą posadę związaną ze słowem, obrazem, dźwiękiem, zawodem artystycznym, dziennikarskim, informatycznym, w księgowości i innych, które nie muszą być wykonywane w miejscu zatrudnienia

Taka forma zatrudnienia jest wymarzona dla osób niepełnosprawnych,wychowujących dzieci czy opiekujących się starszymi osobami. Ma też wiele zalet po stronie pracodawców: zmniejsza koszty funkcjonowania firmy i zwiększa efektywność pracy.

Mimo to telepracownicy stanowią w Polsce tylko jeden procent wszystkich pracujących. To ma szanse się zmienić nie tylko ze względu na nowe przepisy prawą lecz także zmieniający się stosunek przedsiębiorców do tej formy zatrudnienia: 19 proc. ankietowanych przedsiębiorców zadeklarowało, że rozważa wprowadzenie u siebie telepracy w najbliższej przyszłości.

Telepraca: można pracować zawodowo nie wychodząc z domu.

Zatrudnienie pracownika w formie telepracy jest już dzisiaj możliwe w oparciu o przepisy ogólne. Jednak niektóre kwestie związane np. ze stosowaniem przepisów bhp czy szanowaniem prywatności pracownika w sytuacji, kiedy telepraca jest świadczona u niego w domu, znacznie ograniczały stosowanie tej formy zatrudnienia – twierdzą członkowie Konfederacji Pracodawców Polskich. Takie przepisy zwiększą bezpieczeństwo zarówno pracodawców i jak pracowników zatrudnionych w ten sposób.

Ustawa umożliwi osobie ubiegającej się o pracę wybór tej formy zatrudnienia już na etapie nawiązywania stosunku pracy. Pracownikowi da również możliwość zmiany sposobu i miejsca wykonywania pracy w trakcie zatrudnienia Komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach dokonała wyłącznie drobnych zmian redakcyjnych.

Zdaniem pracodawców zrzeszonych w Konfederacji, poza uchwaleniem nowej ustawy konieczna jest również popularyzacja wiedzy na temat możliwości zatrudniania pracowników w ramach telepracy. Bo właśnie ta forma zatrudnienia umożliwia łączenie życia rodzinnego i zawodowego. Wydaje się to niezwykle istotne z punktu widzenia obecnej i przyszłej sytuacji demograficznej w Polsce. Jest to również odpowiednia forma aktywizowania osób niepełnosprawnych, których sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna.

Więcej Nowa Trybuna Opolska.