Czy można zmusić do przyjęcia faktury korygującej…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

sie 29, 2007

Czy można zmusić do przyjęcia faktury korygującej

-prezes Instytutu Studiów Podatkowych

W: Gminy od pewnego czasu wysyłają korekty faktur za użytkowanie wieczyste. Czy odbiorcy chętnie się godzę na te korekty Witold Modzelewski: Po uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego uznającej, że umowy użytkowania wieczystego ustanowione przed i maja 2004 r. nie podlegają VAT, rzeczywiście trzeba było skorygować tysiące faktur. W praktyce nie jest to łatwe. Podmiot posiadający grunty w użytkowaniu wieczystym zwykle nie jest bowiem zainteresowany weryfikacją rozliczeń. Stopień jego zainteresowania zależy od dwóch czynników. Po pierwsze, czy jest podatnikiem VAT. Po drugie, w jaki sposób został on naliczony. Jakie faktury zwykle wystawiały gminy

Często organy samorządu terytorialnego uznawały, że ustalona wcześniej opłata jest ceną brutto. Wystawiając faktury, musiały więc odprowadzić do urzędu skarbowego ponad 18 proc. otrzymanej kwoty. Użytkownicy wieczyści, którzy mieli prawo do odliczenia VAT wynikającego z otrzymanych faktur, byli więc zadowoleni, bo zyskiwali dokładnie tyle samo, ile organy samorządu odprowadzały do budżetu. W wielu przypadkach faktura korygujęca oznacza dla użytkownika stratę. Czy w takim razie musi on ją przyjąć

Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Podmioty odmawiające przyjęcia korekty na pewno mają swoje argumenty. W sierpniu 2004 r. minister finansów wydał przecież pismo, że użytkowanie wieczyste, także ustanowione przed wejściem w życie nowej ustawy o VAT, podlega temu podatkowi. Podatnik może więc twierdzić, że działał w dobrej wierze, zgodnie z obowiązującymi wtedy interpretacjami. W marcu 2007 r. minister, opierając się na uchwale NSA, wydał przecież nową, zupełnie inną interpretację. Problem sprowadza się więc chyba do tego, czy podatnik ma obowiązek przyjąć fakturę korygującą. Tu także ustawa o VAT nie daje jednoznacznej odpowiedzi Niewątpliwie z ogółu przepisów można wyinterpretować obowiązek przyjęcia korekt, gdy obowiązek ich wystawienia wynika wprost z przepisów. Problem polega na tym, że za jego niedopełnienie nie została przewidziana żadna sankcja. Czy to znaczy, że nie można zmusić kontrahenta do przyjęcia korekty Na gruncie postępowania podatkowego ja takiego sposobu nie widzę. Ani ustawa o VAT, ani ordynacja podatkowa nie przewiduje odpowiedniej procedury. Pozostaje więc powództwo cywilne. Tu pojawia się jednak pytanie: z jakim pozwem wystąpić, aby sąd wydał wyrok nakazujący przyjęcie korekty faktury Może zamiast tego warto wystąpić o naprawienie szkody spowodowanej nieprzyjęciem korekty Ta droga daje być może pewne szanse na sukces. Trzeba będzie
jednak bezspornie wykazać, że działanie podmiotu, który odmawia przyjęcia korekty, jest bezprawne, ale to na gruncie ustawy o VAT da się zrobić. Z wykazaniem wysokości szkody także nie powinno być problemu – będzie to wysokość VAT, który niesłusznie został wpłacony do urzędu. Ale czy jest to szkoda w rozumieniu cywilnoprawnym Można mieć zasadnicze wątpliwości.

Więcej Rzeczpospolita.