Decyzja musi uwzględniać także vat naliczony…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

sie 29, 2007

Urzędy skarbowe, wydając decyzje określające VAT, muszą brać pod uwagą także podatek naliczony. Uwzględnianie tylko podatku należnego narusza zasadą neutralności VAT

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 sierpnia 2007 r.

Sprawa dotyczyła spółki cywilnej. Przeprowadzona w niej kontrola wykazała, że nie uwzględniła ona faktury otrzymanej w październiku 2004 r. od holenderskiego dostawcy. W wyniku przeoczenia nie dotarła do działu księgowości i nie ujęto jej ani w ewidencji, ani w deklaracji za ten miesiąc.

Podatnik: błąd techniczny

Spółka przyznała się do błędu. Jej zdaniem doszło jednak tylko do technicznego przeoczenia. Kupno w Holandii elementów szklarni należało bowiem rozliczyć jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Oznacza to, że w tym samym miesiącu powinien być wykazany zarówno VAT należny, jak i naliczony.

Zaniedbanie nie wpłynęło więc na wysokość podatku, który powinien być wpłacony do urzędu skarbowego.

Urząd: zaniżenie podatku

Urząd skarbowy inaczej zinterpretował przepisy. Uznał, że tylko gdy podatnik dokonuje samoobliczenia podatku, ma prawo odliczyć VAT związany z prowadzoną działalnością. Jeśli natomiast podatek określają w decyzji organy podatkowe, to biorą pod uwagę tylko podatek naliczony. Spółka została więc obciążona 30-proc. sankcją.

Decyzję tę utrzymała w mocy Izba Skarbowa w Warszawie. Nie uchylił jej także Wojewódzki Sąd Admnistracyjny.

Ważna zasada neutralności

– Z żadnego przepisu ustawy o VAT nie wynika, że podatek naliczony może być uwzględniony tylko wówczas, gdy podatnik sam oblicza w deklaracji zobowiązanie podatkowe. Ponadto pomijając w wydawanych decyzjach VAT naliczony, organy podatkowe naruszyły zasadę neutralności, najważniejszą regułę podatku od towarów i usług – zwracał uwagę Tomasz Ziółkowski, doradca podatkowy reprezentujący spółkę.

Dodał, że kontrolujący nie mieli wątpliwości, iż faktura związana była z prowadzoną przez spółkę działalnością opodatkowaną VAT.

NSA przychylił się do jego argumentów i uchylił wyrok sądu niższej instancji.

Więcej Rzeczpospolita.