Wcześniejsze emerytury do końca przyszłego roku…

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

sie 29, 2007

Zatrudnieni w szczególnych warunkach i charakterze, twórcy, artyści oraz kobiety z 30-letnim okresem składkowym i nieskładkowym, po ukończeniu 55 lat będą mogły przechodzić na wcześniejsze emerytury do końca 2008 roku.

Wczoraj w sejmowej Komisji Polityki Społecznej odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który przedłuża obowiązywanie obecnych przepisów do 31 grudnia 2008 r.

– Rząd popiera takie rozwiązanie. Rada Ministrów na najbliższym posiedzeniu przyjmie własny projekt ustawy dotyczący tej kwestii. Dodatkowy rok pozwoli na spokojne przygotowanie projektu ustawy o emeryturach pomostowych – mówi Kazimierz Kuberski, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Po burzliwej dyskusji posłowie uznali, że nie ma już czasu, by dłużej czekać na rządowy projekt. Dlatego, ich zdaniem, obowiązkiem Sejmu jest przygotowanie ustawy.

– Nie można doprowadzić do sytuacji, że w przyszłym roku będzie luka prawna. Gdyby tak się stało, to osoby pracujące w szkodliwych warunkach musiały by pracować do czasu osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego – mówi poseł Mieczysław Kasprzak z PSL. W czasie prac komisji poszczególne kluby poselskie proponowały wydłużenie okresu obowiązywania obecnych przepisów nawet do 2011 roku. Jednak żadna z tych propozycji nie zyskała poparcia komisji. W efekcie prawo do wcześniejszej emerytury uzyskają osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r., ubezpieczone z tytułu działalności twórczej lub artystycznej, które mają prawo do emerytury na warunkach określonych dla pracowników wykonujących działalność twórczą lub artystyczną. Z takiej możliwości skorzystają także kobiety po osiągnięciu wieku 55 lat. Warunkiem będzie posiadanie co najmniej 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego albo co najmniej 20-letniego okresu składkowego i nieskładkowego. Ponadto muszą zostać uznane za całkowicie niezdolne do pracy. Wcześniej mogą zakończyć pracę także mężczyźni po osiągnięciu 60 lat, jeżeli mają co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostali oni uznani za całkowicie niezdolnych do pracy.

Więcej Gazeta Prawna.