Nie będzie emerytur pomostowych w 2008 roku…

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

sie 30, 2007

Związkowcy sprzeciwiają się wszelkim ograniczeniom przywilejów emerytalnych pracowników a Pracodawcy będą domagać się od rządu powołania nowej komisji ekspertów medycyny pracy

Niezależni eksperci medycyny pracy powinni przygotować nowy wykaz prac w szkodliwych warunkach

Pracodawcy domagają się powołania nowej, niezależnej komisji ekspertów medycyny pracy. Sporządziłaby ona wykazy prac w szczególnych warunkach lub charakterze. Zdaniem przedsiębiorców, konieczne jest ograniczenie liczby grup zawodowych, które będą mogły korzystać z możliwości wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Powodem zaniepokojenia jest podpisanie przez rząd i NSSZ Solidarność porozumienia, które zakłada przedłużenie do 31 grudnia 2007 r. obowiązywania obecnych zasad przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Eksperci zwracają uwagę na przyznanie nauczycielom prawa do wcześniejszego zakończenia pracy zawodowej. Zdaniem Małgorzaty Krzysztoszek, dyrektora Departamentu Ekspertyz Ekonomicznych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, nie ma jednak żadnych przesłanek merytorycznych, aby byli oni zaliczeni do osób wykonujących pracę w szczególnym charakterze. To jedynie wynik działań lobby nauczycielskiego.

Dyskusja nad kształtem ustawy o emeryturach pomostowych trwa już dziewiąty rok. Prawo do nich mają mieć m.in. maszyniści, piloci czy hutnicy.

Protest pracodawców

– Konieczne jest powołanie nowej komisji ekspertów medycyny pracy, która będzie mogła przygotować obiektywny raport jasno określający, kto będzie mieć prawo do emerytur pomostowych. Co więcej, zapisy takiego raportu nie powinny podlegać negocjacjom ze związkami zawodowymi. Prawo do krytycznej oceny ustaleń mogliby mieć tylko inni specjaliści z zakresu medycyny pracy – mówi Małgorzata Krzysztoszek.

Ograniczenie praw

– Należy ograniczyć liczbę zawodów uprawniających do emerytur pomostowych. Takiego zadania mogą się faktycznie podjąć tylko niezależni eksperci medycyny pracy, więc konieczne będzie powołanie nowej komisji ekspertów pracy -mówi Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich.

– Nie wykluczam, że następny rząd będzie musiał powołać kolejną komisję ekspertów medycyny pracy – mówi Tadeusz Cymański, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej.

Według PKPP Lewiatan, lekarze medycyny pracy powinni określić maksymalny okres pracy na stanowisku pracy w szkodliwych warunkach. Nie można się bowiem zgodzić na to, żeby pracownicy wykonując swoje obowiązki tracili zdrowie.

– Dlatego należy wprowadzić zakaz pracy powyżej okresu uznanego przez specjalistów za bezpieczny. Osoby pracujące w szkodliwych warunkach powinny mieć możliwość zmiany zawodu i poszerzenia swoich kwalifikacji – dodaje Małgorzata Krzysztoszek.

Więcej Gazeta Prawna.