Zaległe zasiłki opiekuńcze tylko do 17 września…

Rzeczpospolita , autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

sie 31, 2007

Indywidualni przedsiębiorcy i zleceniobiorcy zyskali 16 marca – na mocy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego -prawo do zasiłków opiekuńczych. O zaległe świadczenia mogą występować najpóźniej do 17 września br.

Dotyczyło osób podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, czyli głównie prowadzących pozarolniczą działalność, wykonawców umowy agencyjnej, zlecenia albo innej, do której stosujemy przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu, osób z nimi współpracujących czy chałupników. By dostać zaległe zasiłki opiekuńcze (z okresu, kiedy nie przysługiwały), muszą przedstawić ZUS najpóźniej do 17 września zwolnienia lekarskie z tytułu opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny wydane przed 16 marca. Dlaczego właśnie przed 16 marca Tego właśnie dnia wszedł w życie korzystny dla nich wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2007 r. (P 45/06). Został opublikowany w Dzienniku Ustaw nr 47 pod poz. 318. Trybunał orzekł wtedy, że osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu mają prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem do ukończenia 14 lat oraz innym chorym członkiem rodziny tak jak podlegający temu ubezpieczeniu obowiązkowo, np. pracownicy. Wcześniejsze odebranie im tego świadczenia było bowiem niezgodne z konstytucją.

Więcej Rzeczpospolita.