Sprzedaż opon bez kasy fiskalnej, gdy obroty są niższe niż 20 tys. zl

Podatnik, który w lipcu 2007 r. zaczął świadczyć usługi wulkanizacyjne i zajął się sprzedażą opon, nie musi instalować kasy fiskalnej do końca tego roku

Pod warunkiem jednak, że sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie przekroczy kwoty 20 tys. zł – tak uznał naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie.

W postanowieniu z 24 lipca 2007 r. (nr USUI/443/VAT/597/52/07EL) organ podzielił pogląd zaprezentowany we wniosku o interpretację.

Przedsiębiorca, który o nią wystąpił, chciał się upewnić, czy rozpoczynając w lipcu tego roku prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług wulkanizacyjnych i sprzedaży opon, rzeczywiście nie będzie musiał instalować kasy z chwilą dokonania pierwszej sprzedaży detalicznej.

Uważał, że jako przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od VAT jest zwolniony z obowiązku instalowania kasy rejestrującej, jeżeli jego sprzedaż detaliczna nie przekroczy do 31 grudnia 2007 r., tj. w okresie obowiązywania tego zwolnienia, kwoty 20 tys. zł.

Więcej Rzeczpospolita.