Wspieramy aktywnych…

DZIENNIK ZACHODNI , autor: . Jh , oprac.: GR

wrz 3, 2007

Wiedza o tym, na jakie cele można pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie, jest niewielka. Większość niepełnosprawnych sądzi, że udzielamy wsparcia głównie na turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych czy kupno sprzętu rehabilitacyjnego.Tymczasem wspieramy również przedsięwzięcia traktowane jako rehabilitacja zawodowa. Mieliśmy niepełnosprawnego, który dzięki dotacji z PFRON-u rozpoczął działalność handlową -wynajął lokal i kupił towar. Udzielaliśmy finansowego wsparcia na uruchomienie przez niepełnosprawnego ajencji bankowej, a nawet otwarcie gabinetu dentystycznego. Nikt natomiast nie skorzystał jeszcze z możliwości dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego na kontynuację działalności gospodarczej. Dofinansowanie z PFRON-u jest oprocentowane w wysokości 5 procent całej kwoty rozłożone na 48 rat z uwzględnieniem półrocznego okresu karencji.

… Więcej Dziennik Zachodni