Najmniejsi mogą płacić podatek dochodowy w formie karty…

Polityka , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

wrz 3, 2007

Najmniejsi mogą płacić podatek dochodowy w formie karty

Dla tych, którzy zamierzają prowadzić drobną działalność handlową czy usługową, a nie lubią buchalterii, karta podatkowa jest idealnym rozwiązaniem

To najprostsza forma opodatkowania firmy. Nie trzeba liczyć przychodów ani kosztów działalności, a podatek płacimy w stałej wysokości. Określa ją w decyzji urząd skarbowy. Niestety, nie jest dostępna dla wszystkich. Kartę mogą wybrać osoby zamierzające prowadzić drobną działalność handlową, gastronomiczną lub inną usługową, samodzielnie albo w spółce cywilnej, a także wykonujący niektóre wolne zawody.

Wykaz rodzajów działalności objętych kartą znajdziemy w ustawie o ryczałcie. Usługi, które mogą być tak opodatkowane, zostały wymienione w art. 23 ust. 1 i la tej ustawy. Warto też dokładnie przej -rżeć tabelę miesięcznych stawek karty (załącznik nr 3) i załącznik nr 4 do ustawy zawierający charakterystykę działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej kartą.

Trzeba spełnić kilka warunków

Chcąc płacić kartę podatkową – oprócz zamiaru podjęcia działalności wymienionej we wskazanych przepisach – musimy też spełniać inne dodatkowe warunki, które wymienia art. 25 ustawy o ryczałcie: a złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania kartą (na urzędowym druku PIT-16 – patrz str. 2), a zgłosić w nim prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli, a przy prowadzeniu działalności nie korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę (np. pracujących na zlecenie) oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne (czyli czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, ale niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące wymienione w załączniku nr 4 do ustawy), m nie prowadzić, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej, h nie wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem wytwarzania biogazu i energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i wiatrowych o mocy oddawanej do 5 tys. kilowatów), m małżonek nie może prowadzić takiej samej działalności, o liczba zatrudnionych nie może być wyższa niż określona w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy,

… Więcej Rzeczpospolita