Pożyczka na działalność..

Rzeczpospolita , autor: . A.kol , oprac.: GR

wrz 3, 2007

Do końca ubiegłego roku pożyczki na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej były zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). To specjalne zwolnienie zostało jednak zlikwidowane. Ale przedsiębiorcy mogą korzystać z ogólnych zwolnień. I tak pożyczki pieniężne od członków najblższej rodziny (czyli osób zaliczanych do tzw. I grupy podatkowej w rozumieniu podatku od spadków i darowizn, z wyłączeniem teściów, synowej i zięcia) są zwolnione z PCC bez limitu, ale przy spełnieniu pewnych warunków (wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy lub przesłania ich przekazem pocztowym, udokumentowania wpłaty, złożenia w ciągu 14 dni w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej). W razie ich niedopełnienia wszelkie pożyczki od członków rodziny (czyli od osób zaliczanych do I grupy podatkowej), nie tylko pieniężne, są wolne od podatku do limitu 9637 zł od jednej osoby. Limit ten dotyczy pożyczek udzielonych w ciągu 5 lat. Pożyczki od innych osób są nieopodatkowane do wysokości 5 tys. zł od jednej osoby, a od wielu osób – do 25 tys., w ciągu 3 lat.

… Więcej Rzeczpospolita