Nowa firma to kontynuacja starej…

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

wrz 3, 2007

Może się zdarzyć, że przedsiębiorca likwiduje jedną działalność i po jakimś czasie zakłada drugą, w identycznym lub innym zakresie. Wówczas pojawiają się wątpliwości co do możliwości swobodnego wyboru formy opodatkowania nowej firmy

Nie zawsze jest to efekt ''planowania podatkowego", czasem zwykły zbieg okoliczności. Pojawia się wówczas pytanie, czy podatnika, który zgłosi likwidację tej działalności, a poj akimś czasie -jeszcze w tym samym roku podatkowym – poinformuje urząd o rozpoczęciu nowej, należy uznać za rozpoczynającego działalność gospodarczą w trakcie roku i w związku z tym uprawnionego do wyboru nowej formy opodatkowania PIT

Izba Skarbowa w Warszawie w piśmie z 23 czerwca 2004 r. (FA 005A–242/EU/04) uznała, że tak. Jej decyzja dotyczyła podatnika, który w 2004 r. prowadził działalność w zakresie zarządzania i doradztwa opodatkowaną według skali podatkowej. Po likwidacji i ponownym jej podjęciu w tym samym zakresie także w 2004 r. chciał opodatkowywać wynikające z niej dochody podatkiem liniowym. Izba stwierdziła, że biorąc pod uwagę treść art. ga ust. 2 updof, nie ma przeszkód, aby rozpoczęta działalność (po likwidacji poprzedniej) opodatkowana była na zasadach przewidzianych w art. 30C tejże ustawy (czyli podatkiem liniowym)".

… Więcej Rzeczpospolita