Wsparcie z pfron na sprawny dojazd…

GAZETA PODATKOWA , autor: Kinga Romas , oprac.: GR

wrz 3, 2007

Do dnia 10 września br. osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o udzielenie dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pilotażowego Sprawny dojazd". Wsparcie udzielane będzie na zakup samochodu lub oprzyrządowania do niego, a także na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem prawa jazdy kategorii B.

Z dofinansowania na zakup samochodu bądź oprzyrządowania skorzystać mogą:

1) zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, legitymujące się prawem jazdy kategorii B, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, wydane z powodu znacznej dysfunkcji narządu ruchu, obejmującej co najmniej jedną kończynę dolną,

2) dzieci niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli wymagają rehabilitacji leczniczej, a jeden z rodziców lub opiekun prawny posiada prawo jazdy kategorii B.

Natomiast o wsparcie na prawo jazdy wnioskować mogą pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu.

… Więcej Gazeta Podatkowa