Zakładamy własną działalność – lepiej samodzielnie czy w spółce…

Rzeczpospolita , autor: Paweł Wrześniewski , oprac.: GR

wrz 4, 2007

Zakładamy własną działalność – lepiej samodzielnie czy w spółce

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej będziesz musiał odwiedzić przynajmniej kilka urzędów. O załatwieniu wszystkich formalności w jednym okienku nadal nie ma co marzyć

Jakie formy masz do wyboru jako początkujący przedsiębiorca To zależy od tego, czy chcesz prowadzić firmę sam czynie. Samodzielnie możesz działać jako indywidualny przedsiębiorca pod własnym nazwiskiem. Możesz też wybrać spółkę z o.o., spółkę akcyjną czy fundację. Jeśli natomiast zamierzasz ryzykiem działalności podzielić się z innymi, wybór jest znacznie większy. Nie tylko masz do dyspozycji większość form dostępnych indywidualnemu przedsiębiorcy, ale i wiele innych . spółkę cywilną jawną, partnerską czy komandytową.

Od tego w jakiej formie zdecydujesz się działać, zależy trasa jaką będziesz musiał pokonać, zakładając swoją firmę. W uproszczeniu można powiedzieć, że po drodze trzeba się zatrzymać na kilku przystankach: urząd gminy (gdzie w tzw. ewidencji działalności gospodarczej odnotowywany jest fakt podjęcia działalności przez osoby fizyczne działające indywidualnie lub w spółkach cywilnych) albo sąd (gdzie rejestrowane są spółki), urząd statystyczny, urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz bank. Oczywiście jest to uproszczenie i możliwe, że w konkretnych sytuacjach będziesz musiał odwiedzić więcej urzędów. Choćby po to, żeby uzyskać wymagane prawem zezwolenia, koncesje itp.

Pokazanie, jak utworzyć firmę krok po kroku, jest o tyle trudne, że można przejść tę drogę na kilka sposobów. Kolejność nie zawsze będzie taka, jak przez nas przyjęta. Przykładowo do ZUS możemy się udać przed wizytą w urzędzie skarbowym albo po niej. Na ogół procedura wygląda jednak tak jak przedstawiamy to poniżej.

KROK l.Urząd gminy | lub sąd rejestrowy

Jeśli zdecydujesz się na indywidualną działalność pod własnym nazwiskiem albo na spółkę cy winą, to pierwszym urzędem, z którym przyjdzie ci się skontaktować, będzie urząd gminy. Jeśli wybierzesz spółkę, spółdzielnię lub fundację, to właściwą instytucją będzie sąd rejestrowy. W ten sposób zaczęła się nasza droga do własnej firmy.

KROK 2.Urząd statystyczny

Jako przedsiębiorcę zaczynają cię obciążać pewne obowiązki związane ze statystyką publiczną. Niektóre już na etapie rejestracji firmy. Przede wszystkim musisz zostać wpisany do rejestru podmiotów gospodarki narodowej. Wiąże się z tym nadanie ci w tym rejestrze numeru powszechnie znanego jako REGON. Wpis do rejestruj est bezpłatny.

Jak wygląda procedura wpisu Przede wszystkim musisz się skontaktować z wojewódzkim urzędem statystycznym – tego województwa, w którym mieszkasz. Tam wypełniasz specjalny formularz RG-i. Możesz dostać go nieodpłatnie w urzędzie lub wydrukować z Internetu. Najlepszym źródłem informacji będzie serwis Głównego Urzędu Etatystycznego (www.stat.gov.pl).

Więcej Rzeczpospolita.