Wpis do rejestru – nie obejdzie się bez kosztów…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

wrz 4, 2007

Zarejestrowanie działalności w sądzie kosztuje więcej niż w urzędzie gminy. Są to jednak koszty, których uniknąć się nie da

Każdą nową spółkę prawa handlowego sąd musi wpisać do rejestru przedsiębiorców. Bez tego nie ma mowy o rozpoczęciu działalności gospodarczej w tej formie. Aby do wpisu doszło, musisz skierować do sądu wniosek w tej sprawie. Bardzo ważne j est to, że musisz korzystać z urzędowych formularzy – wniosku nie możesz napisać na zwykłej kartce papieru. Formularze znajdziesz w sądzie rejestrowym, możesz też wydrukować je z Internetu (np. ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl).

Zgłoś do sądu

Do powołania spółki do życia wspólnicy muszą ją zgłosić – celem wpisu do rejestru przedsiębiorców – w rejonowym sądzie gospodarczym. Chodzi tu o sąd, w okręgu którego spółka będzie miała swoją siedzibę (art. 694' kodeksu postępowania cywilnego).

Właściwość sądów gospodarczych określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie utworzenia sądów gospodarczych (DzU z 2001 nr 116, poz. 1247 z późn. zm.). Przedsiębiorcy, którzy w gąszczu przepisów nie czują się zbyt pewnie, mogą zajrzeć na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości.

Akt notarialny

Poza spółką jawną umowy wszystkich spółek handlowych wymagają formy aktu notarialnego. To kosztuje. Podanie konkretnej kwoty jest jednak dość trudne, bo zależy od tego, jaki majątek wspólnicy do swojej spółki wnoszą. Im większy, tym wyższa taksa notarialna.

Od umowy spółki

To samo odnosi się do podatku od czynności cywilnoprawnych, który trzeba zapłacić od umowy spółki. Wysokość podatku zależy bowiem od wartości wkładów, jakie wspólnicy wniosą do spółki (art. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Wspólnicy obliczają go samodzielnie i wpłacają na konto lub do kasy właściwego urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od zawarcia umowy spółki Korzystają przy tym z formularza PC C -1, który można dostać w urzędzie skarbowym albo wydrukować ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (wwwjnf.gov.pl). Przykładowo, przy spółce z o.o. o kapitale zakładowym 50 tys. zł (minimalny wymagany przez prawo) wysokość kosztów notarialnych i podatku od czynności cywilnoprawnych może wyglądać następująco: taksa notarialna wyniesie 910 zł (maksymalna kwota dozwolona przez rozporządzenie ws. minimalnych stawek taksy notarialnej, DzU z 2004 r. nr 148, poz. 1564 ze zm.) plus VAT. Z kolei podatek od czynności cywilnoprawnych wyniesie 250 zł (bo stawka podatku wynosi 0,5 proc. wartości kapitału zakładowego, a 0,5 proc. od 50 tys. zł to właśnie 250 zł). Natomiast koszty wpisu do rejestru przedsiębiorców wahają się w ile to kosztuje w zależności od tego, o jaką spółkę chodzi. Za spółkę kapitałową (z o.o. albo akcyjną) sąd wymaga 1000 zł, za spółkę osobową (jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną) – 750 zl. Kwotę tę można uiścić znakami opłaty sądowej, można też wpłacić pieniądze w kasie sądu albo przelać je na jego rachunek bankowy. To jednak nie wszystko. Wpis trzeba jeszcze ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. To kosztuje 500 zł.

Więcej Rzeczpospolita.