Liczy się data wystawienia faktury w systemie operacyjnym…

Rzeczpospolita , autor: . G.l. , oprac.: GR

wrz 4, 2007

Przesłana ponownie faktura elektroniczna nie dokumentuje odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, dla której obowiązek podatkowy powstał z chwilą jej wystawienia

Tak uznał naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście. Jego interpretacja z i sierpnia 2007 r. (nr Ul – 2/443-63/07/EF) potwierdziła stanowisko podatnika w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT przy fakturach elektronicznych. Firma, która wystąpiła o interpretację, zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną artykułów sanitarnych i budowlanych. Dostarcza swoje towary (baterie, zlewy, kabiny, akcesoria łazienkowe, sanitarne i kuchenne) do supermarketów i hurtowni na terenie całego kraju. Tymczasem jeden z kontrahentów wprowadza elektroniczne dokumentowanie sprzedaży, co i ją zmusza do rozpoczęcia ewidencji w tej formie. Dlatego chciała wiedzieć, kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy fakturach elektronicznych – czy z datą jej wystawienia w systemie operacyjnym sprzedawcy, czy może z datą wysłania komunikatu elektronicznego do odbiorcy. Podatnik zastanawiał się też, czy ponowne wysłanie komunikatu oznacza nową transakcję, czyli drugi egzemplarz oryginału faktury elektronicznej.

We wniosku zasugerował jednak, że za datę powstania obowiązku podatkowego należy uznać datę wystawienia faktury elektronicznej w systemie operacyjnym sprzedającego.

Opinię tę potwierdził organ I instancji. Naczelnik US przypomniał bowiem, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeśli wymaga to potwierdzenia fakturą, to – w myśl art 19 ust 4 – obowiązek ten powstaje z chwilą jej wystawienia, nie później jednak niż siódmego dnia, licząc od daty wydania towaru lub wykonania usługi. Gdyby jednak jeszcze przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi podatnik otrzymał część należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek czy ratę, wówczas obowiązek podatkowy powstałby z chwilą otrzymania tej części należności (art 19 ust 11).

Więcej Rzeczpospolita.