Ułatwienia i ulgi dla pracujących rodziców…

Rzeczpospolita , autor: Tomasz Zalewski , oprac.: GR

wrz 5, 2007

Ułatwienia i ulgi dla pracujących rodziców

Dłuższe urlopy macierzyńskie, ulgi dla firm zatrudniających pracownice po urodzeniu dziecka, odliczenia podatkowe dla rodziców – to przyjęte przez rząd rozwiązania, które mają poprawić sytuację rodzin

Mam nadzieję, że zmiany w kodeksie pracy i innych ustawach, które rząd zaproponował, zostaną uchwalone jeszcze przez ten parlament. Projekt ustawy trafi niezwłocznie do Sejmu – powiedział premier Jarosław Kaczyński.

Jeżeli zmiany zostaną przyjęte, to od 1 stycznia 2008 roku wymiar urlopu macierzyńskiego będzie wynosił 20 tygodni. W kolejnych latach ma być wydłużany aż do 26 tygodni.

Zaproponowano także, by ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można było finansować działalność przyzakładowych przedszkoli i żłobków.

Ulgi dla rodziców i firm

Pracodawcy zatrudniający pracowników po urlopie macierzyńskim i wychowawczym nie będą za nich płacić przez trzy lata składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Z kolei rodzice skorzystają z podniesionego do 572,54 zł odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych dla każdego wychowywanego dziecka. Ulga ta ma być stosowana już w odniesieniu do podatku należnego za 2007 rok.

Rząd zaproponował wydłużenie maksymalnego okresu wypłacania zasiłku chorobowego kobietom w dąży ze 182 do 270 dni.

Więcej Rzeczpospolita.