W firmach wzrośnie zainteresowanie telepracą…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

wrz 6, 2007

Osoby zatrudnione na podstawie stosunku telepracy będą miały takie same prawa, jak inni pracownicy.

Senat przyjął bez poprawek nowelizację kodeksu pracy, dotyczącą zatrudnienia w formie telepracy. Zobowiązuje ona pracodawców do równego traktowania telepracowników, m.in. w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

– Osoby zatrudnione na podstawie stosunku telepracy otrzymają więc takie same prawa, jak inni pracownicy – uważa posłanka Beata Mazurek, członek sejmowej Komisji Pracy.

Jeśli nowelizację kodeksu podpisze prezydent, zmienią się także inne obowiązki i uprawnienia pracodawców wobec zatrudnionych telepracowników. W porozumieniu ze związkami zawodowymi określą oni zasady stosowania telepracy w ich firmie. Pracodawca będzie musiał także dostarczyć telepracownikom sprzęt niezbędny do wykonywania pracy oraz pokryć koszt y związane z jego instalacją, serwisem, eksploatacją, konserwacją i ubezpieczeniem. Dzięki zmianom w kodeksie przełożeni uzyskają prawo do kontroli telepracownika w miejscu, w którym wykonuje on pracę. Jeśli telepracownik pracuje w domu, pracodawca przed kontrolą będzie musiał uzyskać zgodę podwładnego na jej przeprowadzenie.

Więcej Gazeta Prawna.