Przychód nawet po wycofaniu auta z ewidencji…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

wrz 6, 2007

Jeżeli sprzedajemy samochód należący do środków trwałych firmy, uzyskujemy przychód z działalności gospodarczej.

Przychód ten powstaje także przy innych formach odpłatnego zbycia (np. zamianie).

Nie zawsze jednak zapłacimy podatek, bo sprzedaż zamiast dochodu może również przynieść stratę (wtedy, gdy koszty będą większe od przychodu).

Takimi kosztami są – zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 updof, art. 24 ust. 2 updof i art. 16 ust. 1 pkt 1 updop -wydatki na nabycie pojazdu i jego ulepszenie pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych (czyli faktycznie niezamortyzowaną wartość auta).

Dochodem (lub stratą) ze sprzedaży samochodu – środka trwałego – jest różnica między uzyskanym przychodem a wartością początkową auta wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Przykład 1

Anna B. sprzedała samochód osobowy będący środkiem trwałym jej firmy za 12 000 zl. Wartość początkowa pojazdu, wynikająca z ewidencji środków trwałych, wynosiła 35 000 zł. Wciągu czterech łat eksploatacji naliczyła 28 000 zł amortyzacji. Dochód ze sprzedaży wynosi:

12 000 zł (przychód) – 35 000 zł (wydatek na nabycie samochodu) + 28 000 zł (naliczone odpisy amortyzacyjne) = 5000 zł

Uzyskany dochód jest opodatkowany tak jak inne dochody z działalności gospodarczej, strata zaś pomniejsza wynik działalności gospodarczej.

Także odpisy, które nie były kosztem

Przy ustalaniu dochodu (straty) uwzględniamy także te odpisy amortyzacyjne, które nie zostały zaliczone do kosztów firmy (np. ze względu na to, że wartość początkowa samochodu osobowego była wyższa od równowartości 20 tys. euro).

Tak wynika z art. 22h ust. 1 pkt 1 updof i art. i6h ust. 1 pkt 1 updop, zgodnie z którymi suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również i te odpisy.

Taką też interpretację przyjmują organy podatkowe (zob. np. wyjaśnienia Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu z 31 sierpnia 2006 r., PD-2-415-29-06, czy Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 10.

Więcej Rzeczpospolita.