Raty leasingu są kosztem firmy…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

wrz 6, 2007

Zamiast kupować samochód, przedsiębiorcy często decydują się wziąć go w leasing.

Jeśli umowa leasingu spełnia warunki określone w przepisach podatkowych, raty leasingowe bez przeszkód można wliczać w koszty firmy

W porównaniu np. z zakupem auta na kredyt leasing może być bardziej korzystny podatkowo. Przy kredycie do kosztów zaliczamy tylko zapłacone odsetki (naliczone po dniu przekazania samochodu do używania). Wydatek na zakup pojazdu (jego wartość) można wliczyć w koszty jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne.

Jeśli skorzystamy z leasingu operacyjnego, to po stronie kosztów ujmiemy całość poniesionych opłat z tytułu tej umowy. Obejmują one zarówno wartość przedmiotu leasingu, jak i zysk leasingodawcy (odpowiednik odsetek kredytu). W efekcie wartość auta można zaliczyć w koszty szybciej, niż gdybyśmy je amortyzowali.

Dwa rodzaje umów

Przepisy podatkowe mówią o dwóch rodzajach umów leasingu. W praktyce określa się je mianem leasingu operacyjnego i leasingu finansowego. Zdecydowana większość umów leasingu samochodów spełnia warunki leasingu operacyjnego. W przeszłości organy podatkowe często kwestionowały skutki podatkowe umów leasingowych, traktując je jako ukryte umowy sprzedaży. Po określeniu w ustawach podatkowych jasnych zasad traktowania umów leasingowych raczej się to nie zdarza.

Raty kosztem

Jeśli umowa leasingu spełnia warunki określone w ustawie podatkowej, leasingobiorca może zaliczyć do swoich kosztów raty w pełnej wysokości, gdy jest to leasing operacyjny, bądź tylko w części odsetkowej – gdy jest to leasing finansowy.

Umowy leasingu przewidują zwykle konieczność wniesienia tzw.

Dla samochodu w leasingu operacyjnym nie trzeba prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu

opłaty wstępnej (inicjalnej). To warunek zawarcia umowy leasingu. Przez lata trwał spór o to, czy stanowi ona koszt jednorazowy w momencie poniesienia, czy też należy ujmować ją w kosztach firmy proporcjonalnie przez cały czas trwania umowy. Ostatecznie stanęło na rym, że nie jest to koszt rozliczany w czasie, tylko bieżący, co potwierdzały liczne wyjaśnienia organów podatkowych.

Jak rozliczamy czynsz inicjalny

Od nowego roku to się zmieniło. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów (pismo z 29 maja br, MB8/420/2007, będące odpowiedzią na pytanie DF) przedsiębiorcy prowadzący księgi rachunkowe powinni rozliczać ją w kosztach podatkowych proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu. Pogląd ten podzielają także organy podatkowe (zob. wyjaśnienia: Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 17 stycznia 2007 r, 1472/RO-P1/423368/06/AK, Podlaskiego Urzędu Skarbowego z 12 lutego 2007 r., PO-II/423/77/AN/06).

U podatników PIT prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów dniem poniesienia kosztu jest zawsze dzień wystawienia faktury, rachunku lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia kosztu) – art. 22 ust. 6b updof.

Zatem także czynsz inicjalny powinien być ujęty w tej księdze jako koszt podatkowy w dacie wystawienia dokumentującej go faktury (tak Urząd Skarbowy w Gorlicach w piśmie z 9 maja 2007 r PDOF/ 415/17/A/07/W738).

Więcej Rzeczpospolita.