Jakie odszkodowania przysługują turyście po powrocie z wakacji…

Gazeta Prawna , autor: Arkadiusz Jaraszek , oprac.: GR

wrz 6, 2007

Turysta, który doznał szkody na osobie lub mieniu podczas wycieczki, może żądać odszkodowania. Roszczenie takie przysługuje mu od biura podróży, hotelarza, przewoźnika i ubezpieczyciela. Musi tylko udowodnić powstanie szkody oraz winę w jej wystąpieniu.

Zdarza się, że turyści korzystający z długo oczekiwanego urlopu stają się ofiarami wypadków lub kradzieży, w wyniku których doznają szkody. Bywa też, że organizator wycieczki nie staje na wysokości zadania i nie jesteśmy zadowoleni z pobytu, gdyż musieliśmy np. dopłacić do zakwaterowania. W takich sytuacjach pojawia się pytanie, czy możemy domagać się zwrotu niesłusznie poniesionych kosztów oraz czy możemy domagać się odszkodowania za wyrządzoną nam szkodę.

Trzeba mieć polisę

Wyjeżdżający na wakacje z biurem podróży muszą mieć obowiązkowo wykupioną polisę turystyczną. Jeżeli powstała szkoda nie jest wyższa od wartości polisy, to kwota odszkodowania zostaje nam wypłacona przez zakład ubezpieczeń. Kwota ta powinna rekompensować poniesione straty, czyli być co najmniej równa wysokości szkody, jaką odnieśliśmy. Niestety, w praktyce polisy turystyczne wykupywane przez biura podróży są na bardzo niskie kwoty i nie przekraczają 10 tys. euro, zamiast rekomendowanych przez ekspertów 30-40 tys. euro. Gdy staniemy się uczestnikami poważnego wypadku i będziemy wymagali leczenia szpitalnego, taka kwota ubezpieczenia na pewno nie wystarczy. Ubezpieczyciel będzie zatem zobowiązany do wypłaty nam maksymalnej kwoty ubezpieczenia.

Za co odpowiada przewoźnik

Podczas wakacyjnych podróży zdarza się, że podróżni doznają szkody w wyniku wypadków komunikacyjnych. Tragicznym przykładem takich szkód jest wypadek autokaru pod Grenoble. W podobnych sytuacjach poszkodowani mają prawo do żądania od przewoźnika, który był odpowiedzialny za bezpieczny transport turystów, odszkodowania.

Jeżeli poszkodowany udowodni winę przewoźnika, to może przede wszystkim domagać się od niego zwrotu kosztów leczenia. W koszty te należy wliczyć nie tylko koszty pobytu w szpitalu, ale także koszty np. potrzebnych lekarstw, za które musiał zapłacić poszkodowany, oraz koszty rehabilitacji. Jeżeli poszkodowany w wyniku nieszczęśliwego wypadku stał się inwalidą, to przewoźnik będzie zobowiązany do zwrotu kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, jak np. kule, wózek inwalidzki. Jeżeli w wyniku tego inwalidztwa poszkodowany nie będzie mógł wykonywać pracy zarobkowej, którą trudnił się do tej pory, to przewoźnik może być także zobowiązany do zapłacenia sumy potrzebnej na koszty przygotowania do innego zawodu.

Więcej Gazeta Prawna.