Pfron dopłaci do wynagrodzeń…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

wrz 7, 2007

Pracodawca, który ma dług wobec PFRON przekraczający 100 zł, nie otrzyma dopłat do pensji niepełnosprawnych pracowników.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nadal będzie wypłacał pracodawcom dofinansowania do wynagrodzeń pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

Aby uzyskać dotację, pracodawca będzie musiał złożyć wniosek wraz z załączonymi informacjami, m.in. o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniu niepełnosprawności pracowników oraz o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów wynikających z zatrudnienia takich osób.

W terminie siedmiu dni od złożenia wniosku i informacji PFRON sprawdzi je pod względem rachunkowym i formalnym. Zgodnie z nowymi przepisami, ustali także, czy wnioskodawca nie posiada wobec funduszu zaległych zobowiązań przekraczających łącznie 100 zł. Jeżeli dług przekroczy tę kwotę, prezes PFRON wstrzyma wypłatę miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę.

Więcej Gazeta Prawna.