Stare spadki ze starymi ulgami…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

wrz 10, 2007

Spadki i darowizny uzyskane przed 1 stycznia 2007 r. opodatkowane są na starych zasadach. Dotyczy ich też stare zwolnienie podatkowe. W przypadku spadków decyduje data śmierci spadkodawcy

Warto wiedzieć, że podatek od spadków i podatek od darowizn jest tak samo obliczany i w tej samej wysokości, choć istnieją pewne odrębności dotyczące np. sposobu rozliczania się z fiskusem, a także ulgi mieszkaniowej dla spadkobierców z dalszej rodziny oraz osób obcych. To, czy będzie się go płacić i w jakiej wysokości, zależy przede wszystkim od stopnia bliskości między obdarowanym i darczyńcą czy spadkodawcą i spadkobiercą, a także od tego, co jest ich przedmiotem (np. wyposażenie mieszkania jest zwolnione z podatku, gdy spadkobierca należy do II grupy podatkowej, a spadkobierca z I grupy podatkowej może skorzystać ze zwolnienia w odniesieniu do całego spadku).

O rym, czy nowe zwolnienie obejmie darowiznę, decyduje data zawarcia umowy – w wypadku nieruchomości i praw spółdzielczych jest to więc data aktu notarialnego. W odniesieniu do spadków decydujące znaczenie ma data otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy. Bez znaczenia jest to, kiedy załatwimy sprawy spadkowe, bo i tak spadek, zachowek, zapis po osobie, która zmarła przed ta datą, opodatkowany j est na podstawie starych przepisów.

W przypadku spadków i darowizn sprzed i stycznia 2007 r. nadal możemy skorzystać z dotychczasowych licznych zwolnień z podatku, w tym najważniejszych, obejmujących do 110 mkw. mieszkania i domu, gospodarstwo rolne oraz firmę (przedsiębiorstwo). Nadwyżka jest nadal opodatkowania według najłagodniejszej skali, obowiązującej dla bliskich z I grupy podatkowej.

Jeśli uzyskaliśmy na podstawie starych przepisów np. ulgę mieszkaniową (o niej na str. A poradnika) czy odziedziczyliśmy firmę, wówczas z dopełniania warunków zwolnienia urząd skarbowy rozliczać nas będzie także wyłącznie na podstawie tych przepisów.

Na następnej stronie informacje dla tych, którzy teraz zamierzają dokonać darowizny na rzecz najbliższych lub liczą na darowiznę, a także dla tych, którzy uzyskali spadek od bliskich osób po 1 stycznia 2007 r.

Więcej Rzeczpospolita.