Sprzedasz taniej, musisz naliczyć podatek…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

wrz 10, 2007

Urzędy skarbowe nie mają wątpliwości – pracownik, który kupił towary z rabatem, uzyskuje przychód. Powołują się przy tym na przepisy o częściowo odpłatnych świadczeniach. Pracodawca powinien więc potrącić zaliczkę na podatek i odprowadzić na konto urzędu.

Jak wyliczyć taki przychód Trzeba wziąć pod uwagę ceny rynkowe stosowane w obrocie takimi samymi rzeczami, oczywiście z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Różnica między wartością rynkową a kwotą, którą zapłacił pracownik, jest właśnie jego przychodem.

Auto z rabatem za bezkolizyjną jazdę

Oto kilka przykładów. Spółka po czterech latach sprzedaje samochody służbowe osobom, które je ostatnio użytkowały Wycenia je rzeczoznawca, a spółka udziela 15 proc. zniżki. Jednak pod warunkiem, że pracownik jeździł autem przynajmniej rok i nie spowodował żadnej kolizji. Różnica między kwotą oszacowaną przez rzeczoznawcę a faktyczną ceną zakupu to przychód pracownika z tytułu częściowo odpłatnego świadczenia (uzyskania rzeczy po obniżonej cenie)" – stwierdził Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w interpretacji z 23 sierpnia 2006 r. (1472/DPC/415-53/06/DW). Urząd podkreślił, że przychody to nie tylko świadczenia pieniężne, ale także inne, które powodują wzrost zasobności człowieka".

Podobny pogląd ten sam urząd przedstawił w interpretacji z 5 października 2006 r. (1472/DPC/415-63/06/DW) dotyczącej auta sprzedanego za symboliczną kwotę byłemu pracownikowi

Zniżka na telefon

Podatek zapłacą też pracownicy kupujący o 40 zł taniej telefony, którymi handluje pracodawca. Jak czytamy w interpretacji Podkarpackiego Urzędu Skarbowego z 30 grudnia 2004 r. (PUS.IM23/111/2004): Nabycie przez pracownika towaru od jego pracodawcy za cenę niższą niż dla pozostałych nabywców nie-będących pracownikami powoduje uzyskanie przez tego pracownika przychodu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten stanowi różnica pomiędzy ceną rynkową a ceną promocyjną".

Cement za 14/15 ceny

Zarabia też pracownik, który dostaje taniej cement Jak stwierdzono w interpretacji Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego z 20 września 2004 r. (RO/436/199/2004), w przypadku gdy cena sprzedawanego pracownikom cementu (np. 280 zł) będzie niższa od ceny rynkowej stosowanej wobec innych odbiorców (np. 300 zł), to różnica (czyli 20 zł) stanowi przychód z tytułu otrzymania świadczenia częściowo odpłatnego.

Przychód uzyskują także pracownicy, którzy płacą za energię elektryczną mniej niż inni odbiorcy. Jak czytamy w interpretacji Izby Skarbowej w Rzeszowie z 6 kwietnia 2004 r. (IS.I/2-415/29/04): do przychodów pracownika zaliczyć należy wszystkie otrzymane przez niego świadczenia, wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku pracy, w tym również wartość przyznanej ulgi w opłacie za energię elektryczną".

Zwolnienie dla zakładowych mieszkań

Przepisy przewidują zwolnienie dla osób kupujących po preferencyjnej cenie mieszkania zakładowe, które wcześniej wynajmowały. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nieopodatkowane są dochody uzyskane z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców – w wysokości odpowiadającej różnicy między ich ceną rynkową a ceną zakupu. Jak podkreśliło Ministerstwo Finansów w piśmie z 30 sierpnia 2006 r. (DD/PB5/IK-033-60-893/05), zwolnienie dotyczy także nabywanego razem z budynkiem gruntu oraz związanych z nim piwnic i innych pomieszczeń gospodarczych.

Więcej Rzeczpospolita.