Pensja wspólnika kosztem pozostałych udziałowców…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

wrz 10, 2007

Jeśli spółka osobowa zatrudnia wspólnika, pozostali mogą zaliczyć do kosztów jego wynagrodzenie

Na etacie powinien jednak wykonywać inne czynności niż reprezentowanie spółki i prowadzenie jej spraw. To bowiem jego obowiązek jako wspólnika.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 14 stycznia 1993 r. (Il UZP 21/92): Wspólnik spółki cywilnej nie może zawrzeć ze wspólnikami tej spółki umowy o pracę, której przedmiotem byłoby prowadzenie lub reprezentowanie spraw spółki". Sąd dopuścił jednak możliwość zatrudnienia w spółce wspólnika, który wykonuje pracę niezwiązaną z tymi czynnościami, np. zatrudnia się w związku z posiadanymi kwalifikacjami.

Jak rozliczyć jego wynagrodzenie Art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zabrania zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość własnej pracy podatników. Na tej podstawie organy podatkowe uważają, że pensja wspólnika nie może być kosztem dla niego samego. Ale pozostali wspólnicy mogą odliczyć jego wynagrodzenie.

W komandytowej…

Tak wynika z interpretacji Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z 19 lipca br. (1435/FB2M15/26a/07/ES). Dotyczy ona wspólnika spółki komandytowej, który prowadzi działalność, doradzając na rynku nieruchomości. Zamierza świadczyć swoje usługi także dla spółki. Jego wynagrodzenie może być kosztem tylko dla pozostałych wspólników. Urząd podkreślił jednak, że wykonywane przez wspólnika usługi nie mogą być czynnościami związanymi z prowadzeniem spraw spółki oraz nie powinny pokrywać się z zakresem prowadzonej przez nią

działalności. Tu uwaga – z art. 121 kodeksu spółek handlowych wynika, że nie prowadzi spraw spółki komandytariusz (chyba że inaczej postanowiono w umowie spółki). Podobny pogląd ten sam urząd skarbowy przedstawił w interpretacji z 18 lipca br. (1435/FB2A15/26/ 07/ES) dotyczącej pensji wspólnika zatrudnionego w spółce na podstawie umowy o pracę.

…jawnej…

Na rozliczenie wynagrodzenia wspólnika w kosztach pozostałych udziałowców zgodził się też Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów w interpretacji z 28 września 2006 r. (1438/DF2/415-160a/243/ 06/AZ) dotyczącej spółki jawnej. Z jednym zastrzeżeniem – świadczone przez niego usługi nie mogą być czynnościami opisanymi w kodeksie spółek handlowych jako prowadzenie spraw spółki". Art. 46 tej ustawy zakazuje bowiem wspólnikom pobierania wynagrodzenia za takie działania.

…i cywilnej

Więcej Rzeczpospolita.