Im większy dom, tym wyższy vat od jego remontu…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

wrz 10, 2007

W przyszłym roku sąsiedzi mogą zapłacić za identyczny remont domu lub mieszkania różne ceny. Nie dlatego, że niektórzy potrafią lepiej negocjować. Firma budowlana naliczy im po prostu VAT w różnej wysokości

Takie będą konsekwencje przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej definicję budownictwa społecznego.

– Po i stycznia przyszłego roku 7-proc. VAT opodatkowane będą wszystkie remonty budynków i lokali mieszkaniowych. Z preferencji tej nie w pełni skorzystają je Ś dynie właściciele domów o powierzchni powyżej 300 mkw. i mieszkań większych niż 150 mkw. – mówi Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

– Analiza przepisów wskazuje, że w takich sytuacjach należałoby stosować dwie stawki VAT. Podstawy opodatkowania będą ustalone w proporcji uwzględniającej limit i całkowitą powierzchnię użytkową budynku. Jeśli np. dom ma powierzchnię 400 mkw., to trzy czwarte ceny remontu będzie opodatkowane 7-proc. VAT, a po-

została część stawką 22-proc. To oczywiście będzie bardzo komplikować wystawianie faktur – tłumaczy Tomasz Olkiewicz, partner w kancelarii MDDP. Jego zdaniem wykonawcy remontów będą musieli za każdym razem żądać dokumentu potwierdzającego powierzchnię użytkową budynku. Nawet gdy chodzi tylko o pomalowanie jednego z pokoi.

Jedno okno, dwie stawki

Andrzej Nikończyk podaje inny, równie obrazowy przykład.

– Zmiana przepisów doprowadzi do tego, że wymiana w budynku o powierzchni 500 mkw. jednego okna będzie obciążona dwoma stawkami VAT: 60 proc. preferencyjną, a 40 proc. według stawki podstawowej – mówi doradca podatkowy. Także według niego od 1 stycznia przyszłego roku każdy właściciel domu przed wystawieniem faktury będzie musiał przedstawić usługodawcy dokument, w którym określona jest powierzchnia użytkowa budynku.

– Gdy nie będzie nim dysponował, to wykonawca remontu będzie miał poważny problem. Z jednej strony ciąży na nim przecież odpowiedzialność z tytułu ewentualnego zaniżenia podatku na fakturze. Z drugiej zaś właściciel nieruchomości będzie dążył

do uzyskania faktury z możliwie niską kwotą VAT. Można się więc spodziewać sporów. Tym bardziej że powierzchnia użytkowa także nie została przez nowelizację zdefiniowana – dodaje Filip Kopacz, doradca podatkowy w biurze wrocławskim PricewaterhouseCoopers.

Zdaniem Andrzeja Nikończyka w tej sytuacji należy przyjąć reguły przewidziane dla podatku od nieruchomości. Podkreśla on jednak, że nie jest to oczywiste, ponieważ prawo budowlane stosuje inne metody obliczeń.

Czy będzie kolejna zmiana

Najciekawsze jest jednak to, że zamieszania tego można było uniknąć, a przynajmniej odsunąć ten problem na kilka lat. Wystarczyło dodać do ustawy o VAT odpowiedni przepis przejściowy.

– Szkoda, że polski ustawodawca zrezygnował z wprowadzenia 7-proc. stawki VAT na remonty nie-spełniające definicji budownictwa społecznego. Tym bardziej że propozycja pojawiła się podczas prac nad projektem – mówi Filip Kopacz.

Wyjaśnia, że prawo europejskie pozwala na przyjęcie takiego rozwiązania i stosowanie go do końca 2010 r. Niestety, jest to tylko upoważnienie dla państw człon-

Dlaczego stawka VAT będzie zależeć od powierzchni

Preferencyjną stawkę stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. A1 ust. 12).

Więcej Rzeczpospolita.