W 2008 roku stary portfel zostanie zlikwidowany…

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

wrz 11, 2007

Renciści i emeryci urodzeni po 31 grudnia 1929 r. już za sześć miesięcy otrzymają wyższe świadczenia liczone na podstawie podwyższonej kwoty bazowej.

Od 1 marca 2008 r. około 3 mln emerytów i rencistów otrzyma świadczenia policzone na podstawie kwoty bazowej podwyższonej do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania. Wynika to z nowelizacji ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2000 r. nr 39,  353 z poźn. zm.) którym w tym tygodniu zajmie się Senat. Operacja przeliczenia świadczeń, zwana popularnie likwidacją tzw. starego portfela, będzie dotyczyć osób urodzonych od 1930 roku.

– Bardzo się cieszymy, że Sejm skrócił czas likwidacji starego portfela z trzech lat do roku. Dzięki temu wszyscy emeryci i renciści, którym rząd Hanny Suchockiej obniżył świadczenia, nie będą musieli czekać na podniesienie kwoty bazowej do 2010 roku – mówi Elżbieta Arciszewska, prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Obniżenie kwoty bazowej nastąpiło w 1993 roku. Wówczas kwota bazowa stanowiła 91 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Następnie, w 1994 r. podwyższono ją do 93 proc, a począwszy od pierwszej waloryzacji w 1996 roku, w każdym kolejnym terminie waloryzacji wskaźnik procentowy tej kwoty podlegał wzrostowi (od 1 września 1996 r. 94 proc, od 1 marca 1997 r. 95 proc, od 1 września 1997 r.

Więcej Gazeta Prawna.