Równość szans…

KURIER SZCZECIŃSKI , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

wrz 12, 2007

TELEPRACA to już rzeczywistość w wielu firmach, coraz częściej też pracodawcy w taki sposób zatrudniają osoby niepełnosprawne. O kampanii społecznej promującej elastyczne formy zatrudnienia informuje Dominika Ziarkowska, specjalista ds. promocji projektu telepraca szarnsą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy".

Do kogo skierowana jest kampania

Głównym celem kampanii społecznej jest zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych ruchowo, które nadal postrzegamy jako osoby gorsze, niezdarne, nienadające się do żadnej pracy umysłowej. To, oczywiście, nieprawdziwa i krzywdząca opinia. Mamy wiele przykładów na to, że dzięki telepracy osoba na wózku inwalidzkim potrafi być równie skuteczna jak pełnosprawny pracownik Dzięki rozwojowi technik teleinformatycznych nie ma już barier, aby pracę wykonywać poza siedzibą firmy. Powiem więcej – takie rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorcy.

Warto podkreślić, że nie chodzi tylko o zwolnienie z opłat na rzecz PFRON-u, ale też brak opłat za media wykorzystywane przez pracowników czy wynajem pomieszczeń biurowych. Telepracownika łatwiej też rozliczyć za wykonane zadanie. W jaki sposób chcecie dotrzeć do odbiorców

Kampania ruszyła 1 września tego roku i potrwa do końca listopada. W Szczecinie, Szczecinku, Stargardzie Szczecińskim, Koszalinie, Kołobrzegu, Gryficach i Pile pojawiły się billboardy z hasłami Jestem sprawnym handlowcem" i Jestem sprawnym informatykiem". Hasło uzupełniające to Dzięki telepracy realizuję się zawodowo". Dodatkowo w połowie września ruszamy ze specjalnymi spotami w radiu ESKA i VOX. Warto zaznaczyć, że osoby, które można zobaczyć na plakatach, to nie wynajęci aktorzy, tylko prawdziwi beneficjenci naszego projektu, którzy dzięki telepracy znaleźli zatrudnienie.

Więcej Kurier Szczeciński.