Odsetki dla emeryta i rencisty…

Rzeczpospolita , autor: . Mrz , oprac.: GR

wrz 12, 2007

Emeryt może Uczyć na odsetki, gdy ZUS bezprawnie odmówi mu wypłaty świadczenia

Do tej pory, gdy sąd po wielomiesięcznym, a nawet kilkuletnim procesie wydawał niekorzystny dla ZUS wyrok, emeryt lub rencista dostawał zaległe świadczenie w nominalnej wysokości.

Trybunał Konstytucyjny przyjął wczoraj korzystną dla nich interpretację przepisów i ZUS po przegranej przed sądem będzie się musiał liczyć z koniecznością zapłacenia odsetek. Pod warunkiem oczywiście, że ponosi odpowiedzialność za zwlokę w wypłacie świadczenia.

ZUS często przegrywa przed sądem sprawy wytoczone przez emerytów czy rencistów, bo okazuje się, że bezpodstawnie odmówił wypłaty należnych im pieniędzy. Zakład łatwo wydaje decyzje odmowne, bo nie ponosi żadnych tego konsekwencji finansowych. Teraz, gdy zacznie płacić za swoje błędne decyzje, być może staną się one bardziej przemyślane.

Z roszczeniami o odsetki od zaległych świadczeń będą mogli wy -stępować emeryci czy renciści w prawie każdej sytuacji. Skorzystają więc ci, którym ZUS nie chce zaliczyć okresów składkowych bądź pracy w szczególnych warunkach czy charakterze jako uprawniających do wcześniejszej emerytury, albo tacy, których nie chce uznać za niezdolnych do pracy i odmawia renty.

Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego dotyczy jednak nie tylko ich, ale także uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego czy chorobowego. ZUS szczególnie często odmawia młodym matkom prawa do tego świadczenia, gdy od zatrudnienia do przejścia na urlop macierzyński minęło niewiele czasu.

Więcej Rzeczpospolita.