1,2 mln etatów w dwa…

Gazeta Prawna , autor: Bartosz Marczuk , oprac.: GR

wrz 12, 2007

W ostatnich dwóch latach w Polsce powstało 1,2 mln nowych miejsc pracy

Etaty powstają wyłącznie w sektorze prywatnym – głównie w usługach i przemyśle

Polska ma wciąż najniższy wskaźnik zatrudnienia w Unii Europejskiej

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w II kwartale tego roku pracowało w Polsce 15,15 mln osób. Dwa lata temu natomiast – 13,95 mln. W ciągu dwóch lat firmy stworzyły więc ponad 1,2 mln nowych miejsc pracy. Zatrudnienie zbliża się obecnie do rekordowego poziomu z 1998 roku, kiedy pracowało 15,6 mln osób. Wbrew obiegowej opinii, nie tylko emigracja przyczyniła się więc do spadku bezrobocia.

– To firmom, które tworzą nowe miejsca pracy, zawdzięczamy spadek bezrobocia -podkreśla Mateusz Walewski z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że tak duży wzrost zatrudnienia nie jest efektem działań rządu, ale wynika głównie z bardzo wysokiego wzrostu gospodarczego, dobrej koniunktury światowej i umiejętności dostosowania się przedsiębiorstw do wymagań rynkowych. Podkreślają, że rząd -wydłużając przywileje emerytalne, nie podnosząc wieku emerytalnego czy przeznaczając środki Funduszu Pracy zarezerwowane na aktywne formy walki z bezrobociem na opiekę zdrowotną – podejmuje decyzje mogące zaszkodzić sytuacji na rynku pracy.

Ubyło 1 mln bezrobotnych

Dwa lata temu, w II kwartale 2005 r., w urzędach pracy zarejestrowanych było 2,82 mln osób. W sierpniu tego roku ich liczba zmniejszyła się do 1,82 mln. W ciągu ostatnich dwóch lat w Polsce ubyło więc 1 mln bezrobotnych. Wskaźnik bezrobocia obniżył się w tym czasie z 17,7 proc do 12 proc.

Co ważne, bezrobocie jest zdecydowanie mniejsze wśród ludzi młodych. Jeszcze dwa lata temu według prowadzonego przez GUS Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) .wskaźnik bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lata wynosił 39,9 proc. Obecnie jest on o połowę niższy i wynosi 21,6 proc.

Jednak, jak podkreślają eksperci, poprawę sytuacji na rynku pracy bardziej odzwierciedlają dane dotyczące osób pracujących.

Więcej Gazeta Prawna.